Hoppa till sidans innehåll

Vår vision är att våra kunder inom 5–10 år har världens bäst skötta precisionsgödsling och jordförbättring på åkrarna. Detta genomför vi genom att producera mervärde till industrins och samhällets biprodukter genom att återvinna dem till jordbruket. Verksamheten förbättrar jordmånens kulturtillstånd, bromsar klimatförändringen och ökar mångfalden.

Vår mission är ett paradigmskifte inom jordbruket mot återvinningsbar och regenerativ odling.

Vårt uppdrag är ett paradigmskifte inom jordbruket mot återvinningsbar och regenerativ odling.

Soilfood vill förändra sättet att tänka och handla, oavsett om det handlar om nyttjandet av industrins biprodukter eller jordbruk. Med sin verksamhet möjliggör Soilfood effektiva, ekologiskt hållbara lösningar för såväl jordbruket som livsmedelsproduktionen och nyttjande och återvinning av industrins biprodukter.

Nästan alla biprodukter som innehåller kol och näringsämnen kan förädlas så att de genererar mervärde för producenten och även för jordbrukaren som utnyttjar dem som produktionssatsningar.

Inom jordbruket är ett av Soilfoods viktigaste mål att förbättra åkermarkens kulturtillstånd och förbättra jordmånens produktivitet. När jordbrukarens åker är mullhaltig, bromsar den även klimatförändringen, är lönsam för jordbrukaren och upprätthåller naturens mångfald. Eftersom åkrarna även kan fungera som kolsänkor, kan vi samtidigt lösa betydande miljö- och avfallsproblem och vara med och bromsa klimatförändringen.


Hos oss styrs vardagen av värderingar

Mod

På kort tid har vi avancerat till föregångare inom organiska gödselmedel och jordförbättring samt marknadsledare i Finland. Vi vågar greppa utmaningar och göra saker på ett nytt sätt. 


Ekologisk aspekt

Genom att återvinna kol och näringsämnen sparar vi icke-förnybara naturresurser och minskar behovet av energiintensiva konstgödsel. Tillsammans med industrin och jordbrukarna minskar vi koldioxidutsläpp samt näringsurlakning till vattendrag och ökar naturens mångfald.


Empati

Vi lyssnar på våra kunder inom både industrin och lantbruket. Vi finns på plats och är tillgängliga. Vi inser att lösningar ska vara enkla, skräddarsydda och kostnadseffektiva. Vår viktigaste uppgift är att ge hållbart ekonomiskt mervärde.


Ärlighet

Vi agerar ärligt och öppet. Vi gör vad vi lovar. Medelmåttig kvalitet duger inte för oss. Vi forskar och producerar information om våra produkter och har höjt vår kvalitetsstandard till en högre nivå än den som ställs i allmänna kvalitetskrav och -kriterier.


Handlingskraft

Vi kavlar upp ärmarna och skrider till verket. Vårt arbete är effektivt och produktivt, för att inte tala om kreativt. Effektiva lösningar är till fördel för våra kunder och utgör kärnan i att producera mervärde. Vi följer vår verksamhet med hjälp av ett kvalitetssystem.