Hoppa till sidans innehåll

Vision

Förnybar livsmedelsproduktion förbättrar miljön och klimatet samt ökar kolsänkan hos den odlingsbara marken. Vårt samarbete med jordbruket och industrin förbättrar jordens bördighet och ökar den biologiska mångfalden.


Mission

Soilfoods mission är att skapa produkter och tjänster för industri och jordbruk som bedriver förnybar livsmedelsproduktion. Vi vill ersätta jungfrumaterial med återvunna motsvarigheter – snabbt och i stor skala. När det mest hållbara alternativet också är det mest lönsamma är valet enkelt – och alla vinner.


Hos oss styrs vardagen av värderingar

Mod

På kort tid har vi avancerat till föregångare inom organiska gödselmedel och jordförbättring samt marknadsledare i Finland. Vi vågar greppa utmaningar och göra saker på ett nytt sätt. 


Ekologisk aspekt

Genom att återvinna kol och näringsämnen sparar vi icke-förnybara naturresurser och minskar behovet av energiintensiva konstgödsel. Tillsammans med industrin och jordbrukarna minskar vi koldioxidutsläpp samt näringsurlakning till vattendrag och ökar naturens mångfald.


Empati

Vi lyssnar på våra kunder inom både industrin och lantbruket. Vi finns på plats och är tillgängliga. Vi inser att lösningar ska vara enkla, skräddarsydda och kostnadseffektiva. Vår viktigaste uppgift är att ge hållbart ekonomiskt mervärde.


Ärlighet

Vi agerar ärligt och öppet. Vi gör vad vi lovar. Medelmåttig kvalitet duger inte för oss. Vi forskar och producerar information om våra produkter och har höjt vår kvalitetsstandard till en högre nivå än den som ställs i allmänna kvalitetskrav och -kriterier.


Handlingskraft

Vi kavlar upp ärmarna och skrider till verket. Vårt arbete är effektivt och produktivt, för att inte tala om kreativt. Effektiva lösningar är till fördel för våra kunder och utgör kärnan i att producera mervärde. Vi följer vår verksamhet med hjälp av ett kvalitetssystem.