Hoppa till sidans innehåll

Vår drivkraft för hållbar utveckling inom industrins biprodukter kommer från vår vilja att ständigt utveckla och förbättra.

Hos Soilfood förenas kunskapen om industriella processer, agronomiskt kunnande och en inspirerad inställning till utveckling och nyskapande. Vi undersöker och utvärderar en hållbar utveckling inom industrins biprodukter och hur vi lönsamt kan återvinna olika biprodukter. Vi är en långsiktig partner för industrin och vi förbinder oss att utveckla samarbetet under de långa avtalsperioderna.

Många har sagt att allt redan har provats. Oroa dig inte, det finns ännu massor att prova!

Exempel ur vår projektverksamhet


Kvalitet och säkerhet är hörnstenarna i vår verksamhet.

Höjning av förädlingsgraden för återvunnen gödsel

Pelleteringsprojektet är en betydande satsning för att höja förädlingsgraden för återvunnen gödsel. I pelleteringsprojektet är Soilfoods mål att utveckla världens bästa ekologiska blandgödsel, som tillverkats av återvunnet råmaterial.

Som bäst undersöker Soilfood vilka processförbättringar som behövs för att ur industrins biprodukt tillverka det bästa möjliga gödselpellets med hög näringshalt.

Detta utvecklingsarbete svarar på jordbrukarnas behov och strävar efter att producera återvunnen gödsel, som är direkt lämplig för användning i nuvarande odlingspraxis. Den pelletsformade produkten, som kan spridas med en kombisåmaskin, gör övergången från konstgödsel till återvunnen gödsel enklare.


Soilfoods näringsfiberprojekt.

Förädling av slam från skogsindustrin

Som långsiktig partner vill Soilfood utveckla samarbetet med industrin och verksamheten under de långa avtalsperioderna. Ett exempel på detta är ännu effektivare förädling av slam från skogsindustrin till jordförbättringsmedel.

Vårt mål är att utveckla produktkvaliteten ytterligare och genom automatisering av vidareförädlingen minska maskinarbetet som görs på kundens fabriksområde. Vid testkörningar och analyser utreder vi huruvida vidareförädlingen ska genomföras som en separat anläggning eller som processintegration. För våra industriella kunder innebär utvecklingsarbetet effektivare återvinning av biprodukten, vilket bland annat leder till att trafiken på fabriksområdet och eventuella luktolägenheter minskar.


Kalk till åkern.

Förädling av effektiva kalkprodukter

Hos Soilfood finns branschledande kompetens gällande utveckling av högklassiga produkter av biprodukter till jordbruk. Testerna inom vår produktutveckling förs i såväl laboratorieförhållanden som på forskningsfältet och i olika praktiska skalor på jordbruken.

Responsen från yrkeskunniga inom jordbruk om användningen av och hanterbarheten för produkterna har en nyckelroll i vår produktutveckling. Användarnas erfarenheter och behov vad gäller åkermarker har exempelvis lett till utvecklingen av vårt kalkutbud. Vi har lyckats återvinna och förädla till exempel svårhanterlig kalk så att de för jordbrukarna ska vara enkla att använda och sprida.


Tankfartyg.

Lösningar för transport av svårhanterliga fraktioner

Åratal av arbete med industriella biprodukter och en inspirerad inställning till utveckling har genererat praktiska lösningar för hanteringen av biprodukter, till exempel gällande förflyttning och hantering av dammande ämnen.Praktiska problem har lösts med teknisk planering och testning av prototyper. Grunden till detta ligger i målet att göra återvinningen av biprodukter lönsamt och enkelt.


Kontakta oss och fråga mer

Olli Lehtovaara är Soilfoods direktör för industriella tjänster.

Olli Lehtovaara

Direktör, industriella tjänster

+358 40 062 8571

olli.lehtovaara@soilfood.fi

Ossi Kinnunen är Soilfoods produktutvecklingschef.

Ossi Kinnunen

Produktutvecklingschef

+358 40 051 6929

ossi.kinnunen@soilfood.fi