Hoppa till sidans innehåll

Mondi Powerflute-bruket är beläget i Kuopio, Finland och tillverkar premiumkartong av finskt trä. En stor del av produktionen används till förpackningsmaterial för livsmedel till exempel frukt. Fiberslam, som är produktionsprocessens huvudsakliga sidoström, återförs till åkermark och bidrar till produktionen av livsmedel. Soilfood förädlar denna sidoström till en jordförbättringsprodukt som förbättrar jordens bördighet och ökar skörden på åkermarken. Det gör det möjligt att utnyttja all träfiber effektivt och utan onödigt spill.

Tidigare användes fiberslammet från Mondi Powerflute-bruket i anläggningstillämpningar. Säkerhets- och miljöchef Satu Viitasalo-Frösen berättar att bruket vid den tiden även tittade på andra reningslösningar. Soilfood kom in i bilden vid precis rätt tillfälle.

Samarbete börjar med förtroende

Mondi Powerflute uppskattade särskilt den öppenhet, transparens och verkliga materialåtervinning som Soilfoods koncept och förädlningslösning erbjuder. De garanterar inte bara en marknad för sidoströmmen, utan dessutom en daglig närvaro i bruket.

– Från början var vi inte säkra på om vi kunde räkna med en ny, mindre partner. Eventuella problem med förädlingen kan i värsta fall begränsa vår produktion, säger Viitasalo-Frösen och minns situationen under samarbetsförhandlingarna.

Så småningom etablerades förtroende och partnerskapet inleddes i januari 2021. Så vad var det som till slut övertygade Mondi Powerflute?

– Det var Soilfoods tillvägagångssätt och transparensen i deras verksamhet. Det försäkrade oss att det här företaget vet vad det gör, och att de gör det rätt. Vi vet vad de gör med sidoströmmen, var den tar vägen och hur den används, förklarar Viitasalo-Frösen.

Naturligtvis handlar det också om att hålla kostnaderna nere. Försäljningen av kolsänkor, som skapas genom användning av jordförbättringsfibrer och en vinstdelningsmodell som faktiskt gynnar industrin var också intressant för bruket.

Mindre spill, lägre kostnader

– Under det här decenniet ska 100 % av våra förpacknings- och pappersprodukter bli återvinningsbara eller komposterbara – inget avfall från våra tillverkningsprocesser ska hamna på deponier och den specifika avfallsvolymen ska bli lägre, säger Viitasalo-Frösen för att ge några exempel på MAP 2030-målen.

Mondi är en världsledande producent av förpackningar och papper, med omkring 26 500 anställda i 30 länder. Företaget har satt upp ambitiösa mål för hållbar utveckling under det kommande decenniet. Dessa återfinns i MAP2030, Mondi Action Plan 2030.

Återvinningen av fiberslam för användning inom jordbruket är ett utmärkt steg i rätt riktning. Sidoströmmen innehåller kväve, fosfor och organiskt material – som alla är värdefulla för jordbrukare.

Soilfood är ett pionjärföretag inom återvinning av skogsindustrins sidoströmmar för användning inom jordbruket, och den största raffinören av jordförbättrande fibrer. Företaget är dessutom experter inom processutveckling relaterad till industriella sidoströmmar. Partnerskapet med Mondi Powerflute-bruket inleddes exempelvis med ett samverkansprojekt för processutveckling, vars slutresultat säkerställer sidoströmmens kvalitet och potential för användning i livsmedelskedjan.

Processutveckling förbättrar sidoströmmens kvalitet

– Vår råvara – trä – varierar mellan vinter och sommar, vilket innebär att sidoströmmens kvalitet också varierar från säsong till säsong. Vi beslutade nyligen om att investera i förbättringen av kvaliteten hos vår produkt och att öka vår produktionskapacitet. Samtidigt kan vi minska mängden sidoströmmar och förbättra dess enhetlighet, förklarar Viitasalo-Frösen.

– I Soilfoods verksamhetsmodell är – kanske något överraskande – minskade sidoströmmar något positivt, eftersom det är förknippat med en förbättring av sidoströmmens kvalitet. Vi söker sidoströmmar för att använda som råvara i vår produktion – därför är naturligtvis kvalitet och enhetlighet viktigare för oss än kvantitet, förklarar Olli Lehtovaara, ansvarig för industriella tjänster på Soilfood. Detta minskar dessutom kostnaderna för förädling av sidoströmmar, eftersom raffineringskostnaderna inte bara baseras på volym, utan också på sidoströmmens kvalitet och egenskaper.


Dela

Läs även