fbpx
Hoppa till sidans innehåll

Soilfood grundandes för att förändra vårt samhälle.

Innan de startade Soilfood, utvecklade Juuso Joona, Saara Kankaanrinta och Ilkka Herlin ett innovativt jordbruk, både på sina egna gårdar och genom stiftelsen som Saara och Ilkka grundade. Eljas Jokinen tillbringade sin ungdom på de största mjölkgårdarna i södra Finland. Redan vid 18 års ålder kom han för första gången i kontakt med återvunna näringsämnen när hans företag började erbjuda entreprenadtjänster för slamspridning.

2015 kom kvartetten fram till att endast en förändring i stor, industriell skala, kunde leda till en betydande förändring för vår planet. Ett företag behövde bildas!

Läs mer om företaget >


Styrelse

Ilkka Herlin, Soilfoodin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.
Ilkka Herlin

Ilkka Herlin, styrelseordförande

Soilfoods grundare och styrelseordförande Ilkka Herlin är brinner för Östersjö-, klimat- och mångfaldsarbete. Herlin har också etablerat stiftelsen BSAG, som arbetar med Östersjön, och Q Power som erbjuder lösningar för förnybar energi. Herlin är vice ordförande i Cargotec Oyjs styrelse där han är storägare.

Herlin och hans fru Saara Kankaanrinna köpte 2014 Qvidja herrgård och de utvecklar försöksgården till en gård som är självförsörjande på näringsämnen och energi samtidigt som den ökar markens kollagring och biografiska historik. Herlin är doktor i filosofi (hist.) och hedersdoktor i jord- och skogsvetenskap.


Saara Kankaanrinta, Soilfoodin perustaja ja hallituksen jäsen.
Saara Kankaanrinta

Saara Kankaanrinta, styrelseledamot

Soilfoods grundare och styrelseledamot Saara Kankaanrinta är jobbar dedikerat med Östersjöfrågor, klimat- och mångfaldsarbete.

Utöver Soilfood har Kankaanrinta också grundat BSAG Foundation som gör Östersjöarbete, Carbon Action-plattformen som främjar BSAG:s kollagring i marken och Q Power som erbjuder lösningar för förnybar energi. Kankaanrinta är också medlem i Finlands styrgrupp för cirkulär ekonomi och sitter i styrelsen för Sulapac, som ersätter plast.

2014 köpte Kankaanrinta och hennes man Ilkka Herlin herrgården Qvidja och de utvecklar försöksgården till en gård som är självförsörjande på näringsämnen och energi, samt ökar markens kollagring och biografiska historik. 2019 tilldelades Kankaanrinta den internationella Globe Energy Award-medaljen för sitt miljöarbete.

Juuso Joona, agronomi, tutkija, Soilfoodin perustaja ja hallituksen jäsen.
Juuso Joona

Juuso Joona, styrelseledamot

Soilfoods grundare, forskare och agronom Juuso Joona forskar på och utvecklar jordbruksmetoder som förbättrar marken och ökar kolbindningen på familjegården i Tyynelä, Joutseno.

På Tyynälä gård produceras spannmål, baljväxter och oljeväxter med regenerativa metoder. Regenerativt jordbruk syftar till att, utöver livsmedelsproduktion, förbättra ekosystemets tillstånd, till exempel genom att öka markens kolförråd och miljöns mångfald och därmed öka jordbrukets förmåga att anpassa sig till förändringar i miljön och samhället.

Juuso deltar driver också opinionsarbete inom jord- och skogsbruksområdet, till exempel i flera styrelse- och styrgruppsuppdrag samt genom att skriva krönikor för Yle.


Juho Rönni

Juho Rönni, styrelseledamot

Soilfoods styrelseledamot Juho Rönni är grundare av produktionsbolaget Pohjan Voima som arbetar med förnybar energi och energieffektiviseringsföretaget LeaseGreen. Rönni sitter även i styrelserna för bland annat bostadsutvecklaren Newil & Bau och rekryteringsföretaget aTalent.

Rönni har tidigare arbetat med ekonomi och investerarrelationer inom industri- och investeringsbanken Goldman Sachs, och han studerade ekonomi och management vid London School of Economics i London.


Jori Sahlsten, Soilfoodin hallituksen jäsen.
Jori Sahlsten

Jori Sahlsten, styrelseledamot

Jori Sahlsten, som kom in i Soilfoods styrelse 2019, har varit produktionsdirektör för Nestes oljeproduktverksamhet sedan 2016 och ser även värdet av förnybara och cirkulära ekonomilösningar i sitt arbete.

Sahlsten framhåller att ett stopp för klimatförändringarna kräver flera olika åtgärder och nämner återvinning och återanvändning av naturresurser som en av de viktigaste.

Mikko Kuitunen, Soilfoodin hallituksen jäsen.
Mikko Kuitunen

Mikko Kuitunen, styrelseledamot

Mikko Kuitunen, som kom in i Soilfoods styrelse 2019, är grundare av och styrelseordförande i mjukvaruföretaget Vincit. Kuitunen grundade Vincit vid 26 års ålder och nu sysselsätter företaget över 800 personer och har varit börsnoterat sedan 2016. Kuitunen har också investerat sina tillgångar i startup- och tillväxtföretag och sitter i styrelsen för ett antal andra företag.

Kuitunen säger att cirkulär ekonomi, bättre arbetsliv och hållbar utveckling är teman som intresserar honom. Kuitunen tillför Soilfoods styrelse expertis i frågor som rör digitalisering, organisationsstrukturer och ledning.