Hoppa till sidans innehåll

Som partner utgår vi från att vårt samarbete genererar antingen besparingar eller tilläggsförtjänster för våra kunder.

Vi förädlar mångsidigt olika näringshaltiga biprodukter från biogasanläggningar och bioetanolanläggningar, såsom slam, rötrester, vinass och avdunstningar, för användning som gödsel inom jordbruket. Som partner garanterar vi den avtalade åtgången och kontinuerlig utveckling.

För biogas- och bioetanolanläggningar erbjuder vi en samarbetsmodell där vi tar ansvar för biprodukten ända från dess uppkomst: vi hämtar produkten direkt från lagertanken och tar ansvar för produkternas kvalitetsstyrning, vidareförädling, försäljning och marknadsföring. Med tanke på livscykelkostnaderna är vår lösning också den makroekonomiskt mest effektiva.

Vi har kompetens inom industriprocesser och tillsammans med våra kunder utvecklar vi användningen av biogasprocessens slutprodukter som gödsel.


Försäljningsorganisationen garanterar åtgången

Vi ger våra kunder en åtgångsgaranti, vilket innebär att biogas- eller bioetanolanläggningen inte behöver oroa sig för hurvida efterfrågan når upp till produktionen. Försäljningen av produkterna ombesörjs av jordbruksförsäljningens expertorganisation.

Vi är en långsiktig partner som erbjuder en kostnadshållbar lösning. Vi strävar efter den ekologiskt bästa möjliga lösningen för slutanvändning inom all vår verksamhet. Vi styr alla de återvunna biprodukter som vi förädlar till jordbruket, för att ersätta fossilt framställt gödsel. Experterna inom vår försäljning har gedigen agronomisk kompetens och de bistår i den ändamålsenliga planeringen av gödsling på gårdarna.

Vi återvinner alla biprodukter från biogasanläggningar och bioetanolanläggningar, till exempel:

Vi har avstått från användningen av slam från avloppsreningsverk som råvara i våra produkter. Beslutet har vägletts av en förändring på marknaden.


Kundnöjdheten är i toppklass

Av kunderna inom industritjänster bedömer 86 procent att samarbetet med Soilfood hjälper dem nå målen för sin affärsverksamhet. NPS-värdet på 55 (2020) beskriver hur sannolikt det är att våra kunder rekommenderar oss. Läs mer om kundnöjdhetsundersökningen >


Referenser


Industrins utvecklingsprojekt

Vi bedriver aktiv forsknings- och utvecklingsverksamhet. Vårt mål är att styra allt fler nya biprodukter mot lönsam återvinning.


Kontakta oss

Vi utgår från att vår service ska generera besparingar eller betydande mervärde för kunden. I annat fall är inte samarbetet lönsamt.

Olli Lehtovaara är Soilfoods direktör för industriella tjänster.

Olli Lehtovaara

Direktör, industriella tjänster

+358 40 062 8571

olli.lehtovaara@soilfood.fi

Eljas Jokinen är Soilfoods verkställande direktör.

Eljas Jokinen

Verkställande direktör

+358 40 703 1442

eljas.jokinen@soilfood.fi