Hoppa till sidans innehåll

Som partner genererar vårt samarbete antingen besparingar eller tilläggsförtjänster för våra kunder. Vi är experter inom återvinning av livsmedelsindustrins biprodukter.

Som pionjär inom återvunnet gödsel och jordförbättringsmedel erbjuder vi en kostnadseffektiv och tillförlitlig lösning för återvinningen av livsmedelsindustrins biprodukter. Vi tar ansvar för utnyttjandet av biprodukten ända från dess uppkomst. Mervärdet hos vår verksamhet bildas av både de förädlade produkternas värdeökning och kvaliteten på vår verksamhet. Vi ger en åtgångsgaranti för biprodukten då den används som gödsel.

Kontakta oss och fråga mer

Inom livsmedelsindustrin uppstår det betydande mängder biprodukter som går att återvinna:

Återvinning av industrins biprodukter som gödsel minskar CO2-ekvivalentutsläppen, eftersom man använder återvunnen gödsel för att ersätta fossilt konstgödsel. Vi erbjuder industrin den makroekonomiskt mest kostnadseffektiva lösningen för återvinningen av biprodukter. Till våra kunder rapporterar vi årligen de utsläppsminskningar som samarbetet genererar.

Tillsammans gör vi återvinning av livsmedelsindustrins biprodukter allt mer lönsam

Vi är en utvecklande och långsiktig partner: vi planerar långsiktiga lösningar för återvinning av livsmedelsindustrins biprodukter och vi utmanar våra kunder att vidareutveckla sina processer. Vårt gemensamma mål är att öka biproduktens värde: Biproduktens värde fastställs av näringsmängden och -halten i den. I det här arbetet erbjuder vi kompetens inom livsmedelsindustrins processer och vår erfarenhet inom återvinningen av livsmedelsindustrins biprodukter.

Tjänster för livsmedelsindustrin.

Vi har utrett och utvecklat utnyttjande av biprodukten bland annat med följande områden inom livsmedelsindustrin:


Kundnöjdheten är i toppklass

Av kunderna inom industritjänster bedömer 86 procent att samarbetet med Soilfood hjälper dem nå målen för sin affärsverksamhet. NPS-värdet på 55 (2020) beskriver hur sannolikt det är att våra kunder rekommenderar oss. Läs mer om kundnöjdhetsundersökningen >


Referenser


Industrins utvecklingsprojekt

Vi bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet aktivt. Vårt mål är att styra allt fler nya biprodukter mot lönsam återvinning.


Kontakta oss

Vi utgår från att vår service ska generera besparingar eller betydande mervärde för kunden. I annat fall är inte samarbetet lönsamt.

Olli Lehtovaara är Soilfoods direktör för industriella tjänster.

Olli Lehtovaara

Direktör, industriella tjänster

+358 40 062 8571

olli.lehtovaara@soilfood.fi

Eljas Jokinen är Soilfoods verkställande direktör.

Eljas Jokinen

Verkställande direktör

+358 40 703 1442

eljas.jokinen@soilfood.fi