Hoppa till sidans innehåll
Image

Tjänster för industrin

Vi förädlar närings-, fiber-, kalk- och kolhaltiga biprodukter till högklassiga gödningsmedel samt markförbättringsmedel på ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt. De bästa lösningarna med låg livscykelkostnad, för effektivt och ekologiskt utnyttjande av industrins sidoströmmar.

Läs mer
Image

Jordbruk

Jorden är en investering för jordbrukarna, som säkerställer en god skördenivå, även i osäkra förhållanden. För jordens goda växtskick erbjuder vi ett utbud av produktionsinsatser; markförbättringsfibrer, kalker och gödningsmedel.

Läs mer
Image

Forskning och utveckling

Lönsamhet och kulturtillstånd inom odling, nya biprodukter till nyttoanvändning. Vi undersöker kontinuerligt våra produkters jordförbättrings- och gödslingseffekter samt utvecklar nya, lönsamma lösningar vid utnyttjande av biprodukter.

Läs mer

Vi vill göra allt på bästa möjliga sätt och vill erbjuda våra kunder inom industrin och jordbruket det samma. Vi förädlar gödningsmedel och markförbättringsmedel av hög kvalitet genom att utnyttja industrins biprodukter. Hos Soilfood förenas industrins processkompetens, effektiv logistik och agronomiskt kunnande. Kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete ligger till grund för våra produkter och verksamhetsmodeller.

Vi har de bästa lösningarna för jorden!

Aktuellt