Hoppa till sidans innehåll

Soilfood är ett exempel på hur krismedvetenhet i kombination med en strävan efter att förändra världen kan skapa lönsamma affärer. Vi såg att det fanns ett behov av omfattande förändringar inom tillverkning av jordbruksförnödenheter och materialeffektivitet inom industrin – och att förändringen behöver ske på storskalig, industriell nivå.

2015 bestämde vi oss för att göra vår idé till verklighet. Vi startade ett cirkulärekonomiskt företag vars roll är att göra det så enkelt som möjligt för jordbrukare och industrin att förändra världen. För när det mest hållbara alternativet också är det mest lönsamma, blir det en vinst för alla.

Vårt mål är att ersätta jungfrumaterial med återvunna motsvarigheter – snabbt och i stor skala.

Vi kan odla mer hållbart. Och mer lönsamt.

Soilfoods produkter vinner alltid – antingen på kvalitet, påverkan eller lönsamhet – vilket främjar jordbrukarens verksamhet. Vårt sortiment omfattar organiska gödningsmedel, innovativa gödselfiber och kalk med exceptionell effektivitet. Produkterna ersätter fossila, massproducerade gödningsmedel från globala jättar, med lokalt producerade och återvunna motsvarigheter.

Vårt arbete sker från jordbrukare till jordbrukare, alltid utifrån en idé om att skapa maximal valuta för pengarna. Med nya metoder och effektiva produkter kan, bland annat, effektiviteten hos näringsämnena ökas, jordens bördighet förbättras och produktionskostnaden per hektar minskas.

Soilfood erbjuder enskilda jordbrukare, inklusive dig själv, möjligheten att spela en aktiv roll och vara en del av lösningen i den cirkulära ekonomin. Genom att ta hand om jorden kan du föra din mark vidare i ett skick som är bättre än när du skaffade den.

Vårt löfte till industrin: ett hållbart och enkelt sätt att förbättra anläggningens lönsamhet

Det har länge talats om cirkulär ekonomi, men hittills har det varit mycket snack och lite verkstad. På Soilfood använder vi industriella sidoströmmar som material, inte som bränsle. Det är en äkta cirkulär ekonomi, där sidoströmmarna ges ett nytt liv.

Vi hade inte kunnat införliva vårt löfte om det inte var för vårt unika expertnätverk. Inom industrisektorn tillhandahåller våra experter tjänster för att förädla sidoströmmar på ett sätt som hjälper industriföretag att enkelt och lönsamt möta sina utsläpps- och återvinningsmål. Våra jordbruksexperter säkerställer att jordbrukarna har kunskap om hur de bäst använder våra produkter.

Vårt mål är inte att maximera vinstmarginalen – det är att ersätta jungfrumaterial med återvunna näringsämnen, så snabbt och i så stor utsträckning som möjligt. Cirkulärekonomins sanna natur yttrar sig i det faktum att företag inom industrisektorn alltid upplever besparingar eller andra mätbara fördelar, såsom ökade försäljningsintäkter genom koldioxidinlagring, genom att använda våra tjänster.

Under 2019 återvann vi totalt 187,170 ton industriella biprodukter.


Soilfood erbjuder mångsidiga tjänster för industrins olika verksamhetsområden.

Lediga tjänster

Soilfood förädlar högklassiga jordförbättrings- och gödslingsprodukter av industrins biprodukter med hög industriell och agronomisk kompetens. Tack vare vår tillväxt söker vi nu toppexperter till vårt team!

Se alla lediga tjänster hos oss
En väl genomförd växtföljd har en positiv effekt på jordstrukturen.

Hållbarhetsrapportering

Soilfoods mål omfattar såväl ekologiskt och ekonomiskt hållbara industritjänster som bättre kulturtillstånd för åkermarkerna. Vi rapporterar årligen om den minskning av koldioxidutsläpp som vår verksamhet har genererat och de näringsämnen som vi återvinner.

Läs mer