fbpx
Hoppa till sidans innehåll

Soilfood är ett exempel på hur företag föds ur krismedvetenhet och viljan att förbättra världen. Soilfood grundades när vi insåg att vi behöver agera i stor skala för att varaktigt förändra tillverkningen av gödning och jordförbättrande material till jordbruket och industrins materialeffektivitet.

2015 bestämde vi oss för att göra förändringen till verklighet. Vi grundade ett företag utifrån cirkulär ekonomi, vars roll är att göra det enkelt att förändra världen för både industri och jordbruk. Vårt mål är att snabbt och i stor skala ersätta jungfruliga råvaror med återvunna.

På fem år skapade vi en marknad för återvunna gödselmedel i Finland, och den fortsätter att växa i takt med att fler och fler bönder vill använda återvunna näringsämnen och jordförbättringsmedel.

​2023 utökade vi vår verksamhet och introducerade återvunna råvaror till industrin i vårt produktsortiment. På så sätt kan vi tillvarata större volymer av industriella sidoströmmar för att användas som material.

Tillsammans med våra partners skapar vi en värld där jungfruliga råvaror används klokt. När den mest hållbara lösningen är den mest lönsamma vinner alla.

Vårt strategi

Soilfood servar både lantbruk och industri med återvunna produkter och återvunna råvaror. Vi ökar förädlingsgraden av industriella sidoströmmar och skapar en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi.

1. KONKURRENSKRAFT  ​

Vårt strategiska mål är att erbjuda de mest konkurrenskraftiga produkterna och tjänsterna för cirkulär ekonomi. Kunden står i centrum för vår verksamhet: vi letar efter och utvecklar lösningar som stödjer vår kunds verksamhet.

2. UTVECKLING

Vi kan alltid bli bättre. Vi söker ambitiösa lösningar för den cirkulära ekonomin och investerar i utvecklingsaktiviteter. Vårt mål är att utveckla nya, mer värdefulla råvaror för både gårdar och industrioperatörer.

3. INNOVATION

I alla våra aktiviteter strävar vi efter att saker ska förbli i ett bättre skick än de var tidigare.​


Värderingar

MOD. Mod är en del av vår historia. Vi har modet att växa och anta utmaningar, utveckla och skapa nya produkter och nya verksamhetsmodeller – vi vågar simma mot strömmen.
UPPRIKTIGHET. Vi är en pålitlig partner och vi kommunicerar öppet om våra verksamhetsmetoder. Även inom vårt företag är vår personal medveten om företagets nuvarande tillstånd, strategi och ekonomi. Vi har ömsesidigt överenskomna spelregler och rutiner. Det vi lovar gör vi.
HÅLLBARHET. Vi strävar efter hållbarhet i all vår verksamhet. Vi sparar icke-förnybara naturresurser genom att producera hållbara, cirkulära ekonomilösningar. Vi vill lämna jorden i bättre skick än vi fann den.
LYHÖRDHET. Vi lyssnar på och förstår våra kunder. Vi erbjuder alltid en heltäckande service, vilket innebär enkelhet och expertsupport för våra kunder. Våra lösningar är skräddarsydda efter våra kunders behov och deras viktigaste funktion är att skapa hållbart ekonomiskt mervärde.
Can-do-attitude. Vårt arbete är alltid högkvalitativt, effektivt och produktivt, men också innovativt och kreativt. Vi kavlar upp ärmarna och fortsätter med det, oavsett vad utmaningen är.