Hoppa till sidans innehåll

Soilfood bygger mervärdesproducerande cirkulär ekonomi mellan industrin och jordbruket. Vi vill alltid göra allt på bästa möjliga sätt. Vi erbjuder våra kunder inom industrin och jordbruken samma möjlighet.

Vi förädlar närings-, kalk- och kolhaltiga biprodukter till högklassiga gödsel samt jordförbättringsämnen. Vi kombinerar industrins processkompetens, effektiv logistik och agronomiska kunskaper.

Vi inledde vår verksamhet 2015. Vi har fler än ett tusen jordbrukarkunder i Norden och fler än 40 industrianläggningar inom bland annat bio-, skogs-, energi- och livsmedelsindustrin i Finland förlitar sig på oss.

Med samarbete minskar vi koldioxidutsläpp och jordbrukets negativa miljöverkningar. I vår årliga förnyelserapport rapporterar vi om de utsläppsminskningar och återvunna näringsämnen som vår verksamhet har bidragit till.

Vårt arbete styrs av kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Inom den närmaste framtiden tar vi i bruk miljöledningssystemet ISO 14001. Läs mer om vårt kvalitetsarbete >>


Soilfood erbjuder mångsidiga tjänster för industrins olika verksamhetsområden.

Lediga tjänster

Soilfood förädlar högklassiga jordförbättrings- och gödslingsprodukter av industrins biprodukter med hög industriell och agronomisk kompetens. Tack vare vår tillväxt söker vi nu toppexperter till vårt team!

Se alla lediga tjänster hos oss
En väl genomförd växtföljd har en positiv effekt på jordstrukturen.

Hållbarhetsrapportering

Soilfoods mål omfattar såväl ekologiskt och ekonomiskt hållbara industritjänster som bättre kulturtillstånd för åkermarkerna. Vi rapporterar årligen om den minskning av koldioxidutsläpp som vår verksamhet har genererat och de näringsämnen som vi återvinner.

Läs mer