Hoppa till sidans innehåll

Som partner utgår vi från att vårt samarbete genererar antingen besparingar eller tilläggsförtjänster för våra kunder.

Inom kemi-, gruv- och metallindustrin uppstår det dagligen biprodukter som kan återvinnas som gödsel och jordförbättringsmedel inom jordbruket. Vi förstår våra industrikunders processer på en teknisk enhetsnivå. Detta gör det möjligt för oss att identifiera möjligheter till återvinning av biprodukter för att skapa mervärde.

Soilfood tar ansvar för återvinnandet av biprodukten från industrin ända från uppkomsten och ger en åtgångsgaranti åt sina industrikunder. Vi tar ansvar för kvalitetsstyrningen och vi kan producera hela lagrings- och leveranskedjan som en tjänst. Vi förädlar bland annat fast slam och slam i vätskeform och ammoniumsulfat för användning inom jordbruk.


En utvecklingsvänlig partner som känner till processerna inom industrin

Vi är en utvecklande partner för industrin. Vi förstår enhetsprocesserna förknippade med förädling av biprodukter. Dessutom känner vi till egenskaperna för råvaror inom industriella processer och deras inverkan på biprodukternas kvalitet och återvinningsmöjligheter. Denna tekniska kompetens kombinerar vi med agronomiskt kunnande.

Utnyttjande av närings-, kalk- och spårämneshaltiga biprodukter inom jordbruk:


Kundnöjdheten är i toppklass

Av kunderna inom industritjänster bedömer 86 procent att samarbetet med Soilfood hjälper dem nå målen för sin affärsverksamhet. NPS-värdet på 55 (2020) beskriver hur sannolikt det är att våra kunder rekommenderar oss. Läs mer om kundnöjdhetsundersökningen >


Industrins utvecklingsprojekt

Vi bedriver aktiv forsknings- och utvecklingsverksamhet. Vårt mål är att styra allt fler nya biprodukter mot lönsam återvinning.


Kontakta oss

Vi utgår från att vår service ska generera besparingar eller betydande mervärde för kunden. I annat fall är inte samarbetet lönsamt.

Olli Lehtovaara är Soilfoods direktör för industriella tjänster.

Olli Lehtovaara

Direktör, industriella tjänster

+358 40 062 8571 

olli.lehtovaara@soilfood.fi

Eljas Jokinen är Soilfoods verkställande direktör.

Eljas Jokinen

Verkställande direktör

+358 40 703 1442

eljas.jokinen@soilfood.fi