Hoppa till sidans innehåll

Genom att styra industrins biprodukter för användning inom jordbruket, skapar vi en cirkulär ekonomi som ger mervärde.

Vi förädlar närings-, fiber-, kalk- och kolhaltiga biprodukter till högklassiga gödningsmedel samt markförbättringsmedel på ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt.

Vi förstår våra industrikunders processer på en teknisk enhetsnivå, vilket gör det möjligt för oss att identifiera möjligheterna för utnyttjande av deras biprodukter. Mervärdet av vår verksamhet bildas av både de förädlade produkternas värdeökning och kvaliteten på vår verksamhet. 

Vi tar på avtalat sätt ansvar för utnyttjandet av biproduktens hela årsproduktion, ända från uppkomstplatsen. Vi tar ansvar för förädlingen och mellanlagringen, marknadsföringen och jordbruksförsäljningen, logistiken samt analysen av produkterna. Vi ombesörjer skyldigheterna gentemot myndigheterna och noggrann uppföljning av mängderna.

1. Det bästa livscykelutbytet eller den lägsta livscykelkostnaden.

2. Det mest ansvarsfulla och hållbara utnyttjande av biprodukter.

3. Den mest tillförlitliga och trygga servicehelheten.


Etablerad, effektiv och transparent verksamhet

Kontakta oss och fråga mer

Tjänster

Tjänster för skogsindustrin. Soilfood erbjuder mångsidiga tjänster för industrins olika verksamhetsområden.

Skogsindustrin

Fiber-, kol- och näringshaltiga biprodukter samt kalk för användning inom jordbruket.

Läs mer om våra tjänster
Tjänster för biogas- och bioetanolanläggningar. Soilfood erbjuder mångsidiga tjänster för industrins olika verksamhetsområden.

Biogas- och bioetanolanläggningar

Avtalad åtgång av slam och rötrester och kontinuerlig verksamhetsutveckling.

Läs mer om våra tjänster
Tjänster för livsmedelsindustrin. Soilfood erbjuder mångsidiga tjänster för industrins olika verksamhetsområden.

Livsmedelsindustrin

Återvinning inom jordbruket skapar en jämnare efterfrågan och mångsidiga utvecklingsmöjligheter.

Läs mer om våra tjänster
Tjänster för kemi-, gruv- och metallindustrin. Soilfood erbjuder mångsidiga tjänster för industrins olika verksamhetsområden.

Kemi-, gruv- och metallindustrin

En utvecklingsvänlig partner som känner till processerna inom industrin.

Läs mer om våra tjänster

Utvecklingsprojekt

Vår aktiva verksamhet inom forskning och utveckling söker kontinuerligt efter lönsamma lösningar för industrin att utnyttja allt fler biprodukter.


Kontakta oss

Vi utgår från att vår service ska generera besparingar eller betydande mervärde för kunden. I annat fall är inte samarbetet lönsamt.

Olli Lehtovaara är Soilfoods direktör för industriella tjänster.

Olli Lehtovaara

Direktör, industriella tjänster

+358 40 068 2571 

olli.lehtovaara@soilfood.fi

Eljas Jokinen är Soilfoods verkställande direktör.

Eljas Jokinen

Verkställande direktör

+358 40 703 1442

eljas.jokinen@soilfood.fi