fbpx
Hoppa till sidans innehåll

Tillsammans med odlarna bygger vi en hållbar näringskedja.

Vi återvinner näringsämnen till gödningsmedel samt effektiva kalker och markförbättringsfibrer för att göra jordens växtskick bättre.

Investeringar i produktionsinsatser är lönsamma för odlarna, åkrarna och även miljön. Vi erbjuder nya slags lösningar, där man tillsätter organiska ämnen i jorden samt påverkar jordens surhet.


Bekanta dig med produktkategorierna

Kalk till åkern

Högre pH, bättre jordstruktur och skördenivå. Med vinter -och höstkalkning av åkern justerar man surheten, vilket är en förutsättning för växtskicket och odlingens lönsamhet.
Läs mer om åkerkalkning >>

kalk från Soilfood

Markförbättringsfibrer

Med markförbättringsfibrer kan man effektivt höja organiska materialet i en mullfattig jord. Detta förbättrar jordens stuktur, vattenekonomi, mikrobaktivitet och minskar näringsämnens urlakning och erosion.
Läs mer om markförbättringsfibrer>>

Gödningsmedel

Bättre skördenivå, hållbar lönsamhet. Organiska återvinningsgödningsmedel höjer skördenivåer och förbättrar lönsamheten på ett hållbart sätt i odlingen.
Läs mer om återvinningsgödningsmedel >>


Bekanta dig med odlarnas berättelser

Kor på bete.

Tommi Hasu: ”Näringsfibrer är en mycket kostnadseffektiv lösning”

Tommi Hasus huvudmål är att öka genomsnittsskördarna och minska fluktuationerna mellan skördarna. De torra försomrar som är typiska för Kymmenedalens region är en utmaning vid odling av ekologiskt spannmål.

Läs mer
Soilfoods grundare och styrelseledamot, agronom och forskare, Juuso Joona.

Regenerativ odling stärker jordens mikrobverksamhet

Juuso Joona, agronom och grundande medlem av Soilfood, odlar mångsidigt jordbruksväxter med regenerativa, det vill säga förnybara odlingsmetoder på Tyynelä gård i Joutseno. Han odlar till exempel ekologiska frö- och livsmedelskorn samt balj- och oljeväxter.

Läs mer

Kontakta oss och fråga mer

Ola Hertz

Produktions- och försäljningschef för lantbruksprodukter

Fredrik Kemperyd

Försäljning lantbruksprodukter