fbpx
Hoppa till sidans innehåll

Vi verkar som en del av livsmedelskedjan, vilket innebär att kvaliteten och säkerheten hos våra produkter är av yttersta vikt för oss. Likaså är det viktigt med högklassig verksamhet och service i hela vår produktionskedja. För våra kunder innebär det tydlighet och felfrihet samt kontinuerlig lyhördhet och utveckling.

Soilfoods verksamhet styrs av ett ledningssystem och ett ISO 9001 -certifierat kvalitetsledningssystem. Kvalitetsledningssystemet granskas internt och externt årligen.

Produktkvalitet garanterar säkerheten

Alla våra produkter har ett återvunnet ursprung, vilket innebär att de har tillverkats av industrins biprodukter. Samtidigt är våra produkter en del av livsmedelskedjan och därmed är säkerheten hos det återvunna gödslet och jordförbättringsmedlet av yttersta vikt.

Vi utför egenkontroll, vilket innebär att kvaliteten på våra produkter följs upp kontinuerligt. Till exempel utförs fler än 4 000 analyser per år i laboratoriet. Våra produkter är registrerade enligt EU:s REACH-kemikalieförordning. När återvunna ämnen uppnår en end-of-waste-status, är de återigen produkter och faller under kemikalielagstiftningen.

I Finland är vi underställda Livsmedelsverket och vår verksamhet styrs av sträng nationell lagstiftning gällande gödsel. Vi agerar utefter samma principer i vår verksamhet på den svenska marknaden.

Utöver säkerhet innebär produktkvalitet att alla våra produkter ger mervärde för jordmånen och skördenivåerna, och att våra produkter är enkla att sprida.

Utöver säkerhet innebär produktkvalitet att alla våra produkter ger mervärde för jordmånen och skördenivåerna, och att våra produkter är enkla att sprida.

Kunden står i centrum för den kontinuerliga utvecklingen

Soilfoods kvalitets- och miljöpolitik täcker all vår verksamhet på olika enheter och i hela verksamhetskedjan. Vi vill alltjämt förbättra och utveckla. Nyckeln till det är uppföljning och mätning av kvaliteten. Därför har vi även numeriska mål uppsatta i vår verksamhet.

Verksamhetskvaliteten säkerställs med tydliga verksamhetsmodeller och -anvisningar. Dessa garanterar inte bara produktkvaliteten, utan även att tjänsten är enhetlig, tydlig och smidig. Vi håller tät kontakt med våra kunder, vi är lyhörda och vi utvecklar.


Kontakta oss och fråga mer!

Aino Peltonen

Kvalitetschef


Soilfoods kvalitets- och miljöpolitik täcker all verksamhet både inom Soilfood och i hela verksamhetskedjan.

Kvalitets- och miljöpolitik

Soilfoods kvalitets- och miljöpolitik täcker all verksamhet både inom Soilfood och i hela verksamhetskedjan.

Läs mera