Hoppa till sidans innehåll

Kvalitets- och miljöpolicy

Soilfoods Kvalitets- och miljöpolicy täcker all verksamhet både inom Soilfood och i hela verksamhetskedjan. Soilfoods strävan är att förbättra verksamheten kontinuerligt och nyckeln till detta är uppföljning och mätning av såväl kvalitet- som miljöarbete. Våra värderingar utgör grunden till vårt kvalitets- och miljöledningssystem och de fastställer riktningen för allt vi gör.

Vår verksamhet följer principerna för hållbar utveckling: Vi strävar efter att trygga tillräckliga resurser även för kommande generationer. Vi minskar industrins utsläpp och förbättrar åkermarkernas tillstånd med produkter av hög kvalitet som är säkra och miljövänliga. Med hjälp av högklassig produktutveckling lanserar vi nya lösningar på marknaden som besparar naturresurser och förbättrar åkermarkens tillstånd. Vår verksamhet och våra produkter är baserade på verifierade fakta.

Soilfoods anställda är motiverade experter. De förstår betydelsen av högklassig verksamhet och vet vad kvalitet innebär i deras arbete samt vilka miljösynpunkter som ska tas hänsyn till i arbetet. Soilfoods ledning har förbundit sig till kontinuerlig utveckling av verksamheten och skapar förutsättningar för verksamhet av hög kvalitet. Vi skapar en värld där industri och jordbruk använder naturresurser på ett klokt sätt.

Eljas Jokinen
VD Soilfood Oy