Hoppa till sidans innehåll


När du tar hand om jorden,
tar jorden hand om dig

Genom att kalka åkrarna justeras pH-värdet i jorden men även dess struktur, det förbättrar produktionsförmågan och odlingens lönsamhet på sikt. Det finns olika typer av kalk och det är bra att välja en som har rätt innehåll för respektive fälts behov. 

Det är en gammal insikt, att kalkning är den billigaste formen av gödsling. Uttrycket grundar sig på hur pH påverkar hur näringsämnena blir tillgänliga i jorden. Fosfor är ett exempel som blir mer tillgängligt för växterna då pH-värdet stiger.

En bra grund för att hitta ett lämpligt pH tillhandahålls av exempelvis Jordburksverkets ”Rekommendationer för gödsling och kalkning ” som tar hänsyn till typen av jordart och mullhalt i jorden. 


Våra kalkprodukter

Effektiv kalk

Kalk

Effektkalk från Soilfood

Fin, kalciumrik kalk med fosfor. Den snabbverkande neutraliserande förmågan är hög (> 40 %). Eftersom produkten är en del i en cirkulär ekonomi kan du verkligen känna dig trygg med att du gjort ett bra val.

Soilfood Rakennekalkki 20.

Kalk

Strukturkalk från Soilfood

Exceptionellt effektiv strukturkalk för utmärkt pH-höjning! Strukturkalk från Soilfood innehåller reaktiv kalciumhydroxid, vilket gör lerjorden mer formbar och mer vattengenomsläpplig.


Kontakta oss och fråga mer

Ingrid Bechtel

Landchef


Bekanta dig med våra andra produktkategorier:

Soilfood Boost NS.

Gödningsmedel

Bättre skördenivå, hållbar lönsamhet. Organisk återvinningsgödsel ökar skördenivåer och förbättrar odlingens lönsamhet på ett hållbart sätt.

Läs mer om återvinningsgödsel >>

Markförbättringsfibrer

Med markförbättringsfibrer kan man effektivt öka mängden organiskt material i en mullfattig jord. Detta förbättrar jordens stuktur, vattenhushållning samt mikrobaktivitet.

Läs mer om markförbättringsfibrer>>