fbpx
Hoppa till sidans innehåll

När du tar hand om jorden,
tar jorden hand om dig

Genom att kalka åkrarna justeras pH-värdet i jorden men även dess struktur, det förbättrar produktionsförmågan och odlingens lönsamhet på sikt. Det finns olika typer av kalk och det är bra att välja en som har rätt innehåll för respektive fälts behov. 

Det är en gammal insikt, att kalkning är den billigaste formen av gödsling. Uttrycket grundar sig på hur pH påverkar hur näringsämnena blir tillgänliga i jorden. Fosfor är ett exempel som blir mer tillgängligt för växterna då pH-värdet stiger.

En bra grund för att hitta ett lämpligt pH tillhandahålls av exempelvis Jordburksverkets ”Rekommendationer för gödsling och kalkning ” som tar hänsyn till typen av jordart och mullhalt i jorden. 

Våra kalkprodukter

Soilfood Tehokalkki VII, IV ja V.

Effektkalk från Soilfood

Fin, kalciumrik kalk med fosfor. Den snabbverkande neutraliserande förmågan är hög (> 40 %). Eftersom produkten är en del i en cirkulär ekonomi kan du verkligen känna dig trygg med att du gjort ett bra val.

Se detaljerad information

Stukturkalk från Soilfood

Soilfood Strukturkalk är en släckt kalk som ger en omedelbar effekt på jordstrukturen hos lerjordar. Jordens pH-neutraliseras effektivt, samtidigt som jorden blir mer lättarbetad och tar upp nederbörden bättre. Innehåller naturligt tillskott av fosfor.

Se detaljerad information

Läs mer

Så räknar du ut rätt kalkmängd

Mängden kalk som krävs varierar beroende på jordmån och befintligt pH. Det behövs mindre kalk på lätta jordar än på lerjordar. Mängden kalk som behövs varierar beroende på hur koncentrerad kalken är. Jämför volym per hektar om du vill få en rättvis prisjämförelse.

Läs mer
kalk från Soilfood

Fosforinnehållet gör kalken mer kostnadseffektiv

Kalkning av odlingsmark gör att pH-värdet i marken höjs så att mer av näringsämnena i marken kan tas upp av de odlade grödorna. Soilfoods kalkprodukter Strukturkalk och Effektkalk innehåller utöver kalk också en betydande mängd fosfor som tillför näring. Soilfoods cirkulärt tillverkade kalkprodukter, Strukturkalk och Effektkalk, innehåller båda lösligt fosfor som direkt kan tas upp av grödorna. Fosforn är dock inte vattenlöslig och riskerar därför inte att lakas ur och bidra till övergödning.

Lär dig mer om fosfor

En bonde berättar

Tuomo Eloranta driver ett stort växtodlingsbruk på över hundra hektar i finska Lembois. På gårdens åkrar odlas såväl spannmål som vall till hästfoder. Tuomo har i flera års tid arbetat strukturerat för att förbättra jordens odlingskraft genom att använda olika produkter från Soilfood.

Läs mer

Kontakta oss och fråga mer

Ola Hertz

Produktions- och försäljningschef för lantbruksprodukter

Fredrik Kemperyd

Försäljning lantbruksprodukter

Bekanta dig med våra andra produktkategorier: