fbpx
Hoppa till sidans innehåll

Vad är rätt mängd kalk på åkern? Vilken produkt lämpar sig bäst? Det bästa är att planera kalkningen och jobba systematiskt. Det är skillnad på olika produkter och vilken vi väljer spelar stor roll både på kort och lång sikt.

Jordprov ger dig fakta på bordet

För att kunna välja rätt kalkprodukt och veta vilken mängd du behöver köpa in är det bästa att göra en analys av ett representativt jordprov. Åkermarkens pH-värde har stor påverkan på hur lätt näringsämnen löser sig i marken och hur mycket av näringen som grödorna sedan kan ta upp. För att du ska få bästa utbyte av din gödsling och kalkning är det bra att basera den på regelbunden markkartering.

Hur mycket kalk du bör tillföra för att nå rätt pH-värde beror på markens lerhalt och mullhalt. Det behövs mindre kalk på lätta jordar än på lerjordar. Som mål bör pH på en lättare jord vara på 6,0 och på lerjord 6,5.

Välj kalk med rätt egenskaper

Det är viktigt att välja rätt kalkprodukt så att den passar åkerns behov, eftersom fel produkt till och med kan försämra odlingsförutsättningarna. Till exempel kan kalk med alltför hög magnesiumhalt försämra markstrukturen på lerjordar och ge sämre avkastning – även om pH-värdet faktiskt blir rätt. Soilfoods kalkprodukter innehåller i stället närings- och spårämnen som minskar behovet av gödsling, till exempel fosfor.

Finkornig kalk tas upp bättre av marken

Kalkens kornstorlek påverkar hur snabbt den löses upp i marken och hur snabbt pH-värdet justeras. Finkornig kalk är alltså mer effektiv och snabbverkande, och du behöver inte använda lika stor mängd. När vi jämför olika kalkprodukter är det därför bättre att jämföra kostnaderna per hektar än priset per ton.

Tips för kalkning av åkermark

1. Välj kalk efter åkerns behov: analys av ett jordprov är den bästa utgångspunkten.

2. Jämför kostnaderna per hektar och inte per ton.

3. Kalken från Soilfood innehåller näringsämnen såsom fosfor.

Kontakta mig och begär en offert

Ola Hertz

Produktions- och försäljningschef för lantbruksprodukter

+46 706 874 007
ola.hertz@soilfood.se

Dela

Läs även