fbpx
Hoppa till sidans innehåll

Kalkning av odlingsmark gör att pH-värdet i marken höjs så att mer av näringsämnena i marken kan tas upp av de odlade grödorna. Soilfoods kalkprodukter Strukturkalk och Effektkalk innehåller utöver kalk också en betydande mängd fosfor som tillför näring.

Soilfoods cirkulärt tillverkade kalkprodukter, Strukturkalk och Effektkalk, innehåller båda lösligt fosfor som direkt kan tas upp av grödorna. Fosforn är dock inte vattenlöslig och riskerar därför inte att lakas ur och bidra till övergödning. Detta har bekräftats av en oberoende studie som gjordes i Finland 2021 på liknande kalkprodukter.

Fosforinnehållet gör kalken mer kostnadseffektiv

Soilfoods Strukturkalk och Effektkalk är ett prisvärt alternativ för dig som är jordbrukare. Beräkningarna nedan är exempel som visar vad som krävs för att höja pH-värdet på en lerjord från 6,4 till 6,8 om jorden har en lerhalt på 15-40%  och är måttligt mullhaltig.

Soilfood Strukturkalk

För att höja pH-värdet från pH 6,4 till pH 6,8 krävs 4-4,5 ton Soilfood Strukturkalk per hektar. Givan innehåller också 14 kg fosfor som är direkt tillgängligt för grödorna att ta upp.

Värdet av fosfortillskottet I samband med kalkning är cirka 400 kr/ha.*

Soilfood Effektkalk

För att höja pH-värdet från pH 6,4 till pH 6,8 krävs 4-4,5 ton Soilfood Effektkalk per hektar. Givan innehåller också 17 kg fosfor som är direkt tillgängligt för grödorna att ta upp.

Värdet av fosfortillskottet I samband med kalkning är cirka 500 kr/ha*.

* Priser baseras på en uppskattning av ett marknadspris på 28,50 kr/kg för fosfor avsett för konventionell odling.

Använd den värdefulla fosforn ansvarsfullt

Soilfoods produktinformation listar den totala mängden fosfor i respektive produkt, och mängden direktverkande fosfor. Den fosfor som inte är direktverkande avges till största delen över tid för en långtidsverkande effekt. En liten procentandel blir aldrig tillgängligt för grödorna alls.

Den direktverkande fosforn i Soilfoods kalkprodukter är inte vattenlöslig och riskerar därför inte att lakas ur. Men du bör ändå vara aktsam om du kalkar under vintern så att inte kalken spolas bort från åkrar på grund av hög vattenavrinning eller översvämningar.Rådfråga gärna våra säljare innan du gör din beställning. De finns på telefonnummer 011-711 33.


Dela

Läs även