fbpx
Hoppa till sidans innehåll

Genom att använda sidoströmmar från industriproduktion minskar vi användningen av jungfruliga råvaror och ser till att våra gemensamma naturresurser används på ett klokt sätt. Under 2023 minskade vi också utsläppen av koldioxid med cirka 22 000 ton och ökade mängden bunden koldioxid tack vare vår verksamhet. Trots det är det fortfarande möjligt att öka jordbrukets användning av återvunna ämnen och industrins användning av återvunna råvaror i de nordiska länderna.

Soilfoods samarbete med jordbrukare och industrier ledde förra året till minskade koldioxidutsläpp på 25 064 ton och en ökning av mängden bundet kol (kolsänkor). Vår egen verksamhet genererade utsläpp på 3 339 ton, vilket ger en nettominskning på 21 725 ton koldioxid från vår verksamhet.

Utsläppsminskningarna skapades genom att jungfruliga material ersattes av återvunnen råvara från industriella sidoströmmar i tillverkningen av gödningsmedel och jordförbättrande produkter. 840 000 kg kväve, 383 000 kg fosfor. 281 000 kg kalium och 2 355 000 kg kalcium kunde återvinnas och tillföras jordbruket där de ersätter varor tillverkade av jungfruliga råvaror.

Cirkulära lösningar behöver vara kostnadseffektiva för att skalas upp

Soilfood grundades för att åstadkomma stora förändringar i industrins materialeffektivitet och i produktionen av insatsvaror för jordbruket.

– För oss har cirkulär tillverkning varit grunden från dag ett, säger Eljas Jokinen, Soilfoods koncernchef. Vi har skapat konkurrenskraftiga, cirkulära tjänster och produkter som inte kräver att någon betalar mer eller avstår i bekvämlighet eller nytta. Men för att de cirkulära lösningarna ska ge full effekt behöver de skalas upp och bli det nya normala.

Konkreta exempel på nya produkter som kommer att lanseras under det kommande året är Newera, en återvunnen kalkråvara för industribruk och Wälly ströfiber som används som bäddmaterial av djurhållande lantbrukare.

– Stora globala problem kräver lösningar som både är konkurrenskraftiga och relativt enkla att införa. Vi har redan i praktisk handling visat att förändring är möjlig. Ännu finns i de nordiska länderna betydande sidoströmmar från bland annat gruvdrift som ännu är helt outnyttjade som råvara.

Utsläppsberäkningen för 2023 har utförts av Etteplan som är en extern och fristående organisation. Beräkningen baseras på produktspecifika livscykelberäkningar.

Dela

Läs även