Hoppa till sidans innehåll

– Vi hade ett fall där Soilfood skötte allt från start till slut, inklusive transporter. Det kallar jag totalservice, säger miljöchef Terttu Heinonen om samarbetet där återvunnen kalk från Stora Ensos bruk i Sunila används inom jordbruket. Som miljöchef inom skogsindustrin får hon allt oftare svara på frågor om materialeffektivitet.

Terttu Heinonen har arbetat inom skogsindustrin i över 25 år och ansvarar för miljöfrågor, miljörapportering och samarbetet med myndigheter. På Stora Ensos bruk i Sunila ser hon till att verksamheten uppfyller kraven i miljötillståndet.

Stora Enso levererar lösningar baserade på trä och biomassa till hela världen och producerar blekt barrvedsmassa, lignin, terpentin och tallolja vid Sunila bruk i Kotka och biokol för batterimarknaden vid brukets provanläggning.

Hennes arbetsuppgifter förändras ständigt i takt med att lagstiftningen och bestämmelserna blir allt strängare.

– Fokus har legat på olika saker under olika tider, men debatten om skogen har alltid varit hård. I början av 2000-talet talade man framför allt om industrins eventuella påverkan på vattendrag. Därefter har anläggningarnas belastning på vattendragen stått mycket högt på dagordningen. Debatten och tyngdpunkten i de olika åtgärderna har gått över till koldioxidutsläpp och klimatpåverkan, berättar hon.

Vi måste veta att biprodukten återanvänds på ett hållbart sätt och inte bara försvinner från bruket. Jordförbättring är den naturliga platsen för kalk

Kunderna frågar ofta före myndigheterna

– Jag ger kunderna information och nyckeltal om vår verksamhet när de ber om det. Många nya miljöfrågar märks ofta först i kundernas frågor. Först därefter lyfts de fram av myndigheterna, konstaterar Terttu Heinonen.

Hon berättar att kunderna frågat allt mer om materialeffektivitet de senaste fem åren. Den offentliga debatten om cirkulär ekonomi har lett till att kunderna nu har ännu fler frågor.

Som företag tittar Stora Enso ständigt på hur man kan utveckla processerna, spara energi och använda råvaror så effektivt som möjligt.

Äkta återanvändning, pålitlig service

Terttu Heinonen ansvarar också för avfallshanteringen. Genom att återanvända biprodukterna förbättrar man även materialeffektiviteten. Samarbetet med Soilfood inleddes 2012 på rekommendation från Stora Ensos bruk i Imatra.

– I det första skedet handlade det om att förädla kalk för användning inom jordbruket. Vi ville slippa lagra kalk på vårt eget område, eftersom det hade krävt investeringar. För oss var det viktigt att hitta en hållbar och pålitlig samarbetspartner, gärna så nära som möjligt, för att hålla nere transportkostnaderna och utsläppen, berättar Terttu Heinonen.

2020 utökades samarbetet och Soilfood tar nu emot bl.a. kalkdamm, som tas tillvara efter att elfilter installerats i mesaugnarna. I och med att filtren tar tillvara dammet minskar utsläppen i luften och råvaran kan användas i jordförbättringsprodukter.

För Stora Enso är det viktigt att biprodukterna verkligen används som material. – Vi måste veta att biprodukten återanvänds på ett hållbart sätt och inte bara försvinner från bruket. Jordförbättring är den naturliga platsen för kalk. För mig är det viktigt att ha en och samma kontaktperson på Soilfood som jag kan vända mig till vad det än gäller.


Tjänster för skogsindustrin. Soilfood erbjuder mångsidiga tjänster för industrins olika verksamhetsområden.

Läs mer om våra tjänster för skogsindustrin

Vårt mål är att skapa mervärden för våra samarbetspartners genom bland annat kostnadsbesparingar och tilläggstjänster.

Läs mer

Dela

Läs även