Hoppa till sidans innehåll

Bättre skördenivå, hållbar lönsamhet med organisk gödsel.

Organisk återvinningsgödsel ökar skördenivåer och förbättrar odlingens lönsamhet på ett hållbart sätt. Soilfood återvinner industrins närings- och kolhaltiga sidoströmmar för användning som gödningsmedel inom jordbruket.

Organisk gödningsmedel i vätskeform med Soilfood Boost

Soilfood Boost-produkter är organisk gödningsmedel i vätskeform, som möjliggör höga skördenivåer och erbjuder ett förmånligt sätt för till exempel kaliumgödsling. Organisk återvinningsgödsel ökar skördenivåer och Boost-produkterna passar utmärkt för anrikning av flytgödsel eller för användning som sådan. En betydande del av kvävet i Boost-produkterna frigörs mycket snabbt för att tas upp av växterna. Således tryggar man växternas kvävetillgång i början av växtsäsongen, då skördenivåerna i stora drag bestäms och näringsbehovet är stort medan till exempel flytgödslets eller jordmånens organiska kväve frigörs långsamt. Boost-produkternas kalium och svavel är omedelbart tillgängliga för växterna. Genom anrikning kan flytgödslets näringsförhållanden förändras för att passa grödans behov, vilket också ökar spridningsarealen.


Bekanta dig med våra andra produktkategorier

effektiv kalk

Kalk till åkern

Högre pH, bättre jordstruktur och skördenivå. Med vinter- och höstkalkning av åkern justerar man surheten, vilket är en förutsättning för produktionsförmågans och odlingens lönsamhet.

Läs mer om åkerkalkning >>
Med Soilfood Nollfiber kan vi på en tillföringsgång tillägga mest organiskt material i plogskiktet, eftersom näringsämnena inte begränsar spridningsmängden.

Markförbättringsfibrer

Med markförbättringsfibrer kan man effektivt öka mängden organiskt material i en mullfattig jord. Detta förbättrar jordens stuktur, vattenhushållning samt mikrobaktivitet.

Läs mer om fördelarna med åkerns fiberbehandling >>