fbpx
Hoppa till sidans innehåll

Bättre skördenivå, hållbar lönsamhet med organisk gödsel.

Organisk återvinningsgödsel ökar skördenivåer och förbättrar odlingens lönsamhet på ett hållbart sätt. Soilfood återvinner industrins närings- och kolhaltiga sidoströmmar för användning som gödningsmedel inom jordbruket.

Organisk gödningsmedel i vätskeform med Soilfood Boost

Soilfood Boost-produkter är organisk gödningsmedel i vätskeform, som möjliggör höga skördenivåer och erbjuder ett förmånligt sätt för till exempel kaliumgödsling. Organisk återvinningsgödsel ökar skördenivåer och Boost-produkterna passar utmärkt för anrikning av flytgödsel eller för användning som sådan. En betydande del av kvävet i Boost-produkterna frigörs mycket snabbt för att tas upp av växterna. Således tryggar man växternas kvävetillgång i början av växtsäsongen, då skördenivåerna i stora drag bestäms och näringsbehovet är stort medan till exempel flytgödslets eller jordmånens organiska kväve frigörs långsamt. Boost-produkternas kalium och svavel är omedelbart tillgängliga för växterna. Genom anrikning kan flytgödslets näringsförhållanden förändras för att passa grödans behov, vilket också ökar spridningsarealen.


Bekanta dig med våra andra produktkategorier