fbpx
Hoppa till sidans innehåll

Mer hållbar livsmedelsproduktion och jordbruk med mindre miljöpåverkan. Återvinning av näringsämnen och kolbindning i åkermark. Soilfood är ett exempel på hur krismedvetenhet kan skapa en lönsam och växande verksamhet. – Vårt mål är att ersätta jungfruliga råvaror med återvunna motsvarigheter – snabbt och i stor skala. Vi för samman aktörer inom industri och jordbruk som annars inte skulle mötas. En cirkulär ekonomi på lokal nivå minskar inte bara utsläppen, utan ökar också livsmedelsproduktionens självförsörjning, säger Eljas Jokinen, vd för Soilfood.

– Vi grundade företaget 2015 när vi insåg att endast industriell storskalighet skulle kunna leda till de omfattande förändringar som behövs inom tillverkning av insatsvaror för jordbruket och materialeffektivitet i industrin, säger Eljas Jokinen.

Företaget förädlar industrins närings-, kalk- och fiberhaltiga sidoströmmar till högklassiga gödnings- och jordförbättringsmedel som ersätter fossila råvaror inom jordbruket. I Finland har företaget på fem år nått en omsättning på närmare 10 miljoner euro, med en årlig tillväxttakt på upp till 40 procent. Allt som allt tillhandahåller Soilfood sina tjänster till över 40 industriella aktörer och hundratals jordbrukare.

– En lyckad omställning till hållbar livsmedelsproduktion kräver stora systemförändringar. Vårt mål är att snabbt och i stor skala ersätta jungfrumaterial med återvunna motsvarigheter. Vår roll är att göra hållbara val enkla för industrin och jordbrukarna. Denna modell och detta kunnande tar vi nu till Sverige, säger Jokinen.

När den mest hållbara lösningen är den mest lönsamma vinner alla

– Det banbrytande i vår verksamhet skapas i en unik kedja där vi kombinerar industrins processkompetens med forskning och utveckling, effektiv operativ verksamhet och logistik samt jordbrukskunnande. På så sätt kan vi lova industrin tjänster som har de lägsta livscykelkostnaderna, men som också är de bästa lösningarna för jordbruksmarken, säger Ingrid Bechtel, som ansvarar för affärsverksamheten i Sverige.

Cirkulationen börjar i industrin, vars sidoströmmar används som material, inte som bränsle eller avfall. För jordbrukare bidrar återvunna näringsämnen och jordförbättringsmedel till att minska utsläppen från odlingen.

I den cirkulärekonomiska lösningen samlas aktörer som annars sällan skulle samarbeta.

– Cirkulationen av näringsämnen, kalk, fibrer och kolhaltiga sidoströmmar sker lokalt, vilket skapar en lokal cirkulärekonomi och stärker livsmedelsproduktionens självförsörjning, fortsätter Bechtel.

Samtidigt som man minskar förbränningen av material inom industrin och behovet av fossila råvaror inom jordbruket, minskar man utsläppen, ökar markens kollager samt förbättrar markens bördighet och den biologiska mångfalden i jorden.

(infobox)

Soilfood

  • grundat 2015
  • 40 procents årlig tillväxt i Finland
  • tillhandahåller tjänster till över 40 industrianläggningar i Östersjöområdet, bland dem världsledande skogs- och bioindustriaktörer
  • hundratals kunder inom jordbruk
  • grundare: Ilkka Herlin, Saara Kankaanrinta, Juuso Joona och Eljas Jokinen

Mer information:

Ingrid Bechtel
Country Manager
Soilfood Sweden
+46 70 311 81 99

Eljas Jokinen
Verkställande direktör
+358 40 703 1442


Dela

Läs även