fbpx
Hoppa till sidans innehåll

På Stora Ensos fabriker i Anjalankoski tillverkas bok- och tidskriftspapper samt kartong till konsumentförpackningar. Som en sidoström i produktionsprocessen uppstår slam, som inte längre kan användas för att tillverka kartong eller papper. Traditionellt sett har slam använts som bioenergi, men det kan även utnyttjas som jordförbättringsmedel för att förbättra jordmånens kulturtillstånd och för miljöskydd.

Ett av Stora Ensos ansvarsmål är att använda naturresurser på ett så hållbart sätt som möjligt. Regenerativt trä anskaffas från ansvarsfullt skötta skogar och träet utnyttjas alltid på ett så värdigt sätt som möjligt. Material som tillverkats av träfibrer kan återvinnas upp till sju gånger och slutligen kan det utnyttjas som energi.

− Nu har den cirkulära ekonomins cykel ett fräschare perspektiv, då slam som tidigare använts som energi nu används inom jordbruket för att förhindra vattendrag från övergödning, säger Heini Kukkonen, miljöchef för Stora Ensos fabriker i Anjalankoski.

Utöver vattenskydd förbättrar slammet åkrarnas kulturtillstånd och medför de näringsämnen som åkergrödorna behöver. Slam är ett förnybart och återvinningsbart alternativ för fossiler, industriellt producerade näringsämnen, som i värsta fall orsakar övergödning i vattendragen.

Slam kan ersätta industriellt tillverkade näringsämnen, såsom kväve och fosfor. Fosfor är en begränsad naturresurs som utvinns ur marken. Det går åt enorma mängder energi för att binda kväve från luften och förädla det till gödsel.

Med Soilfood Nollfiber kan man öka mängden organiskt material mest i arbetsskiktet med en applicering, eftersom näringsämnena inte begränsar spridningsmängden.

Vilken praktisk nytta har fabrikens biprodukt?

Vid utnyttjande av slammet från fabrikerna i Anjalankoski inom jordbruket är Stora Ensos samarbetspartner Soilfood Oy.

− Under 2019 bands en kolmängd som motsvarar 957 koldioxidton i åkermarken genom att återvinna slam från fabrikerna i Anjalankoski. Dessutom minskades utsköljningsrisken på 110 hektar åkermark, säger Olli Lehtovaara, chef för industritjänster vid Soilfood.

− Återvinning av träfibrer och värdefullt utnyttjande av naturresurser är viktigt för Stora Enso. Detta är ett exempel på ett innovativt sätt att använda fabrikens biprodukter, säger Heini Kukkonen vid Stora Enso.

Under 2019 lyckades man utnyttja och återanvända upp till 98 procent av biprodukterna och avfallet från Stora Ensos samtliga fabriker. Dessutom lyckas man efter användningen rena och återföra till naturen 96 procent av den vattenmängd som fabrikerna behöver.


Tjänster för skogsindustrin. Soilfood erbjuder mångsidiga tjänster för industrins olika verksamhetsområden.

Läs mer om våra tjänster

De med tanke på livscykelkostnaderna bästa lösningarna för effektiv och ekologisk nyttoanvändning av sidoströmmar.

Kontakta oss och fråga mer

Dela

Läs även