fbpx
Hoppa till sidans innehåll

Metsä Groups pressmeddelande 12.3.2024 (översättning från engelska)

Soilfood bearbetar redan sedan tidigare fiberbaserade sidoströmmar från Metsä Boards kartongtillverkning i Kemi och Äänekoski i Finland. Nu utökas samarbetet till att även omfatta kartongbruket Tako i Tammerfors.

Återanvändning av överskottsmaterial

Metsä Boards samarbete med Soilfood startade med ett forskningsprojekt som initierades 2015 av Naturresursinstitutet i Finland. Studien tittade på hur träbaserat fiberslam kan minska erosion och urlakning från åkrar till vattendrag. Storskalig användning av sidoströmmar är en del av en ny cirkulär ekonomi, där råvaror cirkulerar så länge som möjligt och befintliga material återanvänds.

De två företagen arbetar också tillsammans för att hitta lösningar så att fler sidoströmmar ska kunna komma till god användning.

– Vårt mål är att ha noll deponi avfall från våra kartongbruks processer efter 2030, säger Mika Leino, Metsä Groups miljödirektör.

– För närvarande används mer än 99 procent av våra sidoströmmar antingen till materialåtervinning eller för energiutvinning. På Metsä Board vill vi fokusera på vår kärnkompetens som tillverkare av färskfiberkartong, men samtidigt söka fler möjligheter att främja den cirkulära ekonomin. Det är därför partners som Soilfood är viktiga för oss.

Från fiberslam till jordbruksjord

Soilfood samlar in fiberslam från Tako-bruket varje vecka.

– Det unika läget för bruket i Tako i centrala Tammerfors för med sig speciella utmaningar eftersom det inte finns några stora lagringsutrymmen på brukets område, säger Jaakko Ikonen, VP för Tako kartongbruk.

Eljas Jokinen, medgrundare och koncernchef för Soilfood Group, berättar om sidoströmmarnas resa:

– Soilfood tar på sig ansvaret att hantera sidoströmmen från dess ursprung. I praktiken måste vi i det här fallet ta hand om materialet nästan direkt när det genereras. Antalet laster vi hämtar varierar därför beroende på brukets produktionsscheman och volymer. Produkterna Soilfood producerar av Takos fiberrika sidoström levereras sedan till bönder i närområdet som jordförbättringsprodukter.

Jordförbättringsfibrerna ökar halten av organiskt material i jorden och förbättrar dess vattenhållande förmåga, samtidigt jorden tillförs de näringsämnen som finns i träfibrerna. Genom att tillföra fibrer binds mer kol i marken och urlakningen minskar*.

* Rasa, K, Pennanen, T, Peltoniemi, K, et al. Massa- och pappersbruksslam minskar markerosion. J. Environ. Kval. 2021; 50: 172–184. https://doi.org/10.1002/jeq2.20170

Dela

Läs även