fbpx
Hoppa till sidans innehåll

Förra året bidrog Soilfoods verksamhet med utsläppsminskningar som motsvarar över 24 000 ton CO2. Minskningen kommer av att jungfruliga råvaror till jordbruksprodukter ersattes med återvunnen råvara. – Utan våra kunder skulle detta inte vara möjligt. Genom ett samarbete med industrier och lantbrukare är det möjligt för oss att driva omställningen till en cirkulär ekonomi i större skala, säger CCO Sampo Järnefelt.

Under 2022 skapades utsläppsminskningar när jungfruliga gödselmedel och jordförbättringsmedel inom jordbruket ersattes med återvunna produkter, tillverkade av material från industriella sidoströmmar. Totalt användes 320 000 ton material från sidoströmmar.

Genom vårt samarbete har vi uppnått utsläppsminskningar på 29 006 ton CO2-ekvivalenter. När utsläppen från Soilfoods egen verksamhet dras av blir nettoeffekten 24 206 ton. Det motsvarar cirka 4 665 svenskars årliga koldioxidavtryck, berättar Sampo Järnefelt.

Uträkningen har gjorts av en extern part, Etteplan Oy. Uträkningen baseras på en produktbaserad LCA- eller livscykelanalys.

Återvunna näringsämnen ger försörjningstrygghet

Totalt återvanns 1 364 ton kväve, 598 ton kalium, 565 ton fosfor, 412 ton svavel och 22 833 ton kalcium för användning i svenskt och finskt jordbruk.

Återvinning av näringsämnen är den enda helt inhemska och importoberoende formen av gödselproduktion och ett konkret exempel på lönsam cirkulär ekonomi.

– Återvinning av näringsämnen förbättrar självförsörjningsgraden och tryggheten i vår lokala livsmedelsförsörjning. Den skyddar livsmedelsproducenter från betydande osäkerheter och prisvariationer i samband med tillgången på produktionsresurser, något som vi tyvärr fått uppleva under det senaste året, säger Sampo Järnefelt.

Han tillägger att efterfrågan på dessa produkter för närvarande överstiger tillgången.

– Tillväxten inom den cirkulär ekonomin begränsas fortfarande av tillgången till de industriella sidoströmmarna.

Större effektivitet utan att kompromissa med lönsamhet

Soilfoods mål är att snabbt och i stor skala ersätta naturresurser med återvunnet material. Sedan början av 2023 har verksamheten expanderat och en ny del av verksamheten fokuserar på att leverera återvunna råvaror även till industriföretag.

– Vi har snabbt nått en punkt där det är en konkurrensfördel för företag att vara ansvarsfulla och minska sina koldioxidutsläpp. Våra första produkter producerade av återvunnen råvara har redan levererats till de första industrikunderna. Genom att samarbeta med flera olika aktörer kan vi öka andelen återvunna materialströmmar, säger Sampo Järnefelt.

Soilfood visar att det går att kombinera en vilja att förbättra världen med att bygga en lönsam verksamhet. I vår årliga hållbarhetsrapport redovisar vi miljöeffekterna av vår verksamhet.Vårt mål är att göra det enkelt för jordbrukare och industrikunder att förändra världen. Vi bearbetar produkter från industriella sidoströmmar till produkter för jordbruk och industri.

Robert Roos

Försäljningschef mot industrin

+46 76 233 0972
robert.roos.@soilfood.se

Dela

Läs även