fbpx
Hoppa till sidans innehåll

På Venna gård har Pirkko och Jaakko Suominen gått från en mindre besättning på tolv kor till att driva en ekogård med 140 kor. De kan alla kossornas namn och mjölken de producerar används för att tillverka den finska lyxglassen Jymy, en finsk motsvarighet till Ben & Jerry, som är känd för sitt fokus på ekologiska råvaror och närproduktion. 

Pirkko och Jaakko har gårdens framtid i fokus och fostrar sina två söner till att en dag ta över lantbruket, men familjen är inga traditionalister. De satsar gärna på nya verksamheter, som en egen glassfabrik och en ekologisk kycklingfarm. 

Ekogården hittade sin egen väg   

När familjen Suominen 1995 beslutade sig för att göra Venna till en ekogård pågick det stora förändringar i världen. Finland hade precis gått med i EU, och förändringar och utmaningar som pågått under en längre period märktes även på de egna åkrarna. Lerjordarna i landskapet Egentliga Finland blev allt sämre och var i stort behov av växel- och vallbruk.   

– Man måste se på omvärlden och på gården utifrån dess egna förutsättningar. Vi var en liten aktör och hade ingen möjlighet att konkurrera med de större. Vi var tvungna att specialisera oss och bestämde oss för att söka mervärde i ekologisk produktion, säger Jaakko om bakgrunden till beslutet.  

– Jag hade lärt mig om ekologisk odling under mina studier och praktikperioder. Då var det ännu inte särskilt vanligt med ekologisk odling, men de bästa lyckades redan då.  

Ekologisk odling är inte heller alltid en dans på rosor, men här på Venna har man lyckats genom att kombinera en rad olika saker. Åkrarnas välbefinnande är enligt paret Suominens grunden för hela gårdens verksamhet, en tankarna sträcker sig längre än så.   

– Soilfood är inne på rätt spår. Vi delar deras värderingar, och därför är det lätt att använda deras produkter. Vi har satsat mycket på att ha en verksamhet som ligger i linje med våra värderingar. En välmående miljö och välmående djur som ger ekologiska produkter och närproducerad mat utgör en helhet på vår gård och i vår verksamhet.  

Mjölken till lyxglassen kommer från välmående kor   

Mjölken som produceras på ekogården Venna används för att framställa den ekologiska glassen Jymy, som paret Suominens söner står bakom. Glassen är mycket populär i Finland och varumärket står för råvaror av hög kvalitet, ekologiskt tänkande och välmående kor och åkrar – och dem ansvarar paret Suominens gård för.   

På Venna gård vill man ha närproducerat foder till djuren. Samarbetet med närliggande ekogårdar fungerar bra och garanterar att allt djurfoder kommer från närområdet.   

– Vi vet också vad man sått de senaste 25 åren på åkrarna och marken som betas av våra kor och hur man har gödslat åkrarna, säger Jaakko.  

”Tillväxten lutar sig mot återvunnen gödsel och kvävebindande växter”  

På ekogården Venna odlar man nästan allt utom specialväxter: vår- och höstsäd, ärter, bondbönor och oljeväxter – ibland även lin. Man har minskat utsläppen på flera olika sätt.   

– Vi använder inga fossila gödningsmedel, utan tillväxten lutar sig mot kvävebindande växter och återvunnen gödsel. Vi använder inga fossila bränslen för att torka spannmålet och har egen solkraft på gården. Ett maximalt växttäcke på åkermarken hjälper också, sammanfattar Jaakko.  

Sedan man börjat odla ekologisk vall, spannmål och baljväxter i växelbruk på den mark som länge användes för enbart spannmålsodling har åkrarnas skick förbättrats.  

– Vi kalkar efter behov. Åkrarnas pH ska vara 7, annars binds inte kvävet. Det gäller även arrenderade åkrar. Vi dikar och tar hand även om de marker vi arrenderar. Det enda rätta är börja med att få ordning på jorden. Jag använder träaska för att rusta upp nya marker som ska tas i bruk.  

– Vi har länge gjort allt vi kan för att förbättra åkermarken. Vi börjar med kompletteringsdikning, sedan odlar vi först växter med djupgående rotsystem och kalkar marken för ett balanserat pH. Därefter kan vi anpassa skötseln på en mer detaljerad nivå.   

– Soilfood har produkter som är lämpliga för ekologisk odling. Jag har tillsatt Soilfood Boost som gödningsmedel i slammet och testat det på flera växter, både vall och gröda. Soilfoods Boost-produkter passar väldigt bra för en nötkreatursfarm, eftersom flytgödsel från nötkreatur innehåller väldigt lite näring. Boost-produkterna ger också kalium, vilket behövs speciellt vid vallodling. 

Dela

Läs även