fbpx
Hoppa till sidans innehåll

Mikroberna i vår livsmedelskedja påverkar vårt välbefinnande och livsmedelssäkerheten. CIRCLES undersöker hur mikrober skulle kunna utnyttjas effektivare och mer lönsamt inom livsmedelsproduktionen.

Det sätt på vilket vi idag producerar, bearbetar, förpackar, transporterar, förbrukar, återvinner och slänger livsmedel, har en inverkan på livsmedelssäkerheten, hälsan, miljön, ekonomin och den sociala jämlikheten. I korthet: våra nuvarande livsmedelssystem är inte framtidssäkra!

Mikrober finns i alla delar av livsmedelssystemen och de förväntas ha en betydande inverkan på hur vår hälsa och vår planet fungerar. CIRCLES strävar efter att stödja nödvändiga förändringar i hållbara, flexibla, konkurrenskraftiga, mångsidiga, ansvarsfulla och inkluderande livsmedelssystem genom att utvärdera potentialen med mikrober.

Vi deltar i projektet Horizon 2020, som samordnas av Bolognauniversitetet och i vilket man forskar i och utvecklar nya mikrobbaserade metoder för att utveckla livsmedelssystemet åt ett mer hållbart och lönsamt håll. I projektet deltar 30 organisationer från 14 olika EU-länder.

Målet är att producera konkreta produkter för marknaden

I projektet CIRCLES utreds huruvida naturliga mikrober i näringskedjorna för spenat, tomater, fjäderfän, svin, odlad och vild lax samt sjögräs kan utnyttjas hållbarare, tryggare, lönsammare och mer näringsrikt inom livsmedelsproduktionen. Målet är att i slutet av projektet ha konkreta mikrobiomprodukter, metoder, verktyg och tillämpningar som kan vidareutvecklas för användning på (den europeiska) marknaden och i ekonomin. I projektet undersöker Soilfood tillsammans med Naturresursinstitutet jordförbättringsfibrernas inverkan på åkermarkens mikrobiella system och dess funktion.

Info

Det EU-finansierade projektet CIRCLES
Projekttid: 1.11.2018–30.10.2023
Projektdeltagarna består av 30 organisationer från runtom i Europa.Dela

Läs även