fbpx
Hoppa till sidans innehåll


Med vinter- och höstkalkning av åkern justerar man surheten och påverkar strukturen, vilket är en förutsättning för att förbättra produktionsförmågan och odlingens lönsamhet. All kalk är inte av samma sort, så välj din kalk enligt dina skiftens behov.

Det är en gammal insikt, att kalkning är den billigaste formen av gödsling. Uttrycket grundar sig på hur pH påverkar hur näringsämnena ter sig i jordmånen. Till exempel växternas tillgång till fosfor förbättras då pH-värdet stiger.

En bra grund för att hitta ett lämpligt pH tillhandahålls av allmänna rekommendationer som tar hänsyn till typen av jord och mull.

effektiv kalk

Vid beräkning av kalkens pH-effekt beaktas den snabba neutraliseringsförmågan (%) och fukt (%): Ju högre den snabba neutraliseringsförmågan är, desto snabbare påverkar kalken åkerns pH-nivå. Fuktiga jordförbättringsprodukter behövs det lite mer av för att få igång en viss typ av kalkningseffekt.

Till exempel snabbverkande effektkalk har en väldigt snabb neutraliseringsförmåga (> 40 %) och kalken är nästan helt snabbverkande. Kraftkalk innehåller ofta även en betydlig mängd forfor, så fosforgödsling behövs inte förrän 2–5 år efter kalkningen. 

På samma sätt är strukturkalkens neutraliseringsförmåga effektiv och snabb. Tack vare sin effektivitet räcker det med en liten mängd Strukturkalk, vilket även gör den till ett förmånligt alternativ. Strukturkalk innehåller släckt kalk, det vill säga kalciumhydroxid, som förbättrar jordens grynstruktur speciellt i lerjordar, vilket minskar urlakning av fosfor, förbättrar jordens upptorkning samt gör den lättare att bearbeta.

Välj rätt kalk för din åker

Det har stor betydelse för åkerns produktionsförmåga vad man kalkar jorden med. Det lönar sig att speciellt fästa uppmärksamhet vid valet av rätt kalk.

Med kalkning påverkar man jordens struktur och surhet, vilket är en förutsättning för produktionsförmågan och odlingens lönsamhet. Faktorer som påverkar valet av kalk är bl.a.:

Speciellt i lerjord har Ca/Mg-förhållandet betydelse. Rikligt med magnesium gör jordens struktur kompakt och svår att bruka, eftersom då grynstrukturen försvinner försämras jordens förmåga att reda sig och vattnets och syrets förmåga att röra sig i jorden.

En del kalk innehåller också näringsämnen, t.ex. kalium och fosfor, och de är bevisligen i en form som är tillgänglig för växterna. Det är alltså möjligt att spara även på gödslingen vid rätt val av kalkningslösningar.

Produktkvalitet- och säkerhet är hörnstenarna i vår verksamhet. Läs mer >>


Bekanta dig med våra andra produktkategorier: