Hoppa till sidans innehåll

Grunden till vår verksamhet och våra produkter går att finna i vår aktiva forsknings- och utvecklingsverksamhet samt vår starka kunskap inom industri och jordbruk.

Vår starka forskningsverksamhet samt samarbetet med branschens bästa experter garanterar att produkterna fungerar på utlovat sätt. För jordbrukarna producerar vi lösningar som ökar odlingens lönsamhet och förbättrar markens kulturtillstånd. Soilfood samordnar, är delaktig i och finansierar flera olika forskningsprojekt förknippade med återvunnet gödningsmedel, markförbättring och markens kulturtillstånd. Bland annat har vi ett omfattande samarbete med agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet, Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral.

Vi letar hela tiden efter samarbetspartner inom forskning och produktutveckling! Kontakta oss.


Jordstruktur i jämförelse med olika jordprover på bordet.

Projektet KASKI undersöker jordmånsförbättring

I projektet utvecklas sätt att snabbt förbättra lerjord, som är typisk för Skärgårdshavets avrinningsområde, genom att tillsätta organiska markförbättringsmedel.

Läs mer
Med Soilfoods jordförbättringsfibrer kan man effektivt öka mängden organiskt material i en mullfattig jord.

Näringsfiberprojekt

I projektet undersöktes användningen av markförbättringsfibrer som förädlats från massa- och pappersindustrins biprodukter som gödnings- och markförbättringsmedel inom odling av grödor.

Läs mer
En väl genomförd växtföljd har en positiv effekt på jordstrukturen.

Kompetens inom skötseln av markbördighet (OSMO)

Projektet OSMO styr den bästa kunskapen och kompetensen gällande skötsel av markbördighet för användning av jordbrukarna samt utvecklar metoder och redskap för skötsel av markbördighet.

Läs mer
Soilfood deltar i Circles-projektet.

CIRCLES undersöker möjligheterna med mikrober

CIRCLES undersöker hur mikrober skulle kunna utnyttjas effektivare och mer lönsamt inom livsmedelsproduktionen.

Läs mer

Återvinning av industrins biprodukter

Vi samarbetar med industrin och söker kontinuerligt lösningar för förädling och återvinning av allt fler biprodukter som uppstår inom industrin. Vi vill erbjuda de med tanke på livscykelkostnader förmånligaste alternativen för återvinningen av biprodukter.

LÄS MER OM VÅRA INDUSTRITJÄNSTER

Kontakta oss

Ossi Kinnunen är Soilfoods produktutvecklingschef.

Ossi Kinnunen

Utvecklingschef

+358 40 051 6929

ossi.kinnunen@soilfood.fi

Eetu Virtanen är Soilfoods forskningschef.

Eetu Virtanen

+358 40 834 3699

Forskningschef

eetu.virtanen@soilfood.fi