fbpx
Hoppa till sidans innehåll
Ilkka Herlin, Soilfoods grundare och styrelsens ordförande.

Ilkka Herlin, ordförande

Soilfoods grundare och styrelseordförande Ilkka Herlin är engagerad i arbetet för Östersjön, klimatet och mångfalden. 

Herlin har även medverkat i grundandet av BSAG-stiftelsen, som arbetar för Östersjön samt Q Power, som erbjuder förnybara energilösningar. Herlin är styrelseordförande och huvudägare för Cargotec Oyj samt styrelseordförande för Tammerfors universitet

Tillsammans med sin maka Saara Kankaanrinta köpte Herlin 2014 Qvidja gård och av denna testgård utvecklade de ett jordbruk som är självförsörjande gällande näring och energi och som ökar jordmånens kollager och biodiversitet. Herlin är filosofie doktor (hist.) och hedersdoktor i jord- och skogsbruk samt teknik.

Saara Kankaanrinta, Soilfoods grundare och styrelseledamot.

Saara Kankaanrinta

Som grundare av och styrelseledamot i Soilfood är Saara Kankaanrinta engagerad i arbetet för Östersjön, klimatet och mångfalden.

Utöver Soilfood har Kankaanrinta varit med och grundat BSAG-stiftelsen som arbetar för Östersjön, plattformen Carbon Action, som främjar kollagret i BSAG:s jordmån, samt Q Power som erbjuder förnybara energilösningar. Kankaanrinta är även medlem i styrgruppen för Finlands cirkulära ekonomi och ledamot i styrelsen för Sulapac, som arbetar för att ersätta plast.

År 2019 belönades Kankaanrinta med den internationella utmärkelsen Globe Energy Award för sitt miljöarbete.

 Juuso Joona, Soilfoods grundare och styrelseledamot, agronom och forskare.

Juuso Joona

Juuso Joona är en av Soilfoods grundare, forskare och agronom. Han forskar i och utvecklar odlingsmetoder som förbättrar jordens kulturtillstånd och kolbindningen på sin släktgård i Tyynelä i Joutseno.

På Tyynelä gård produceras spannmåls-, balj- och oljeväxter med regenerativa, det vill säga förnybara metoder. Med regenerativt jordbruk strävar man efter att förbättra ekosystemets status vid sidan av livsmedelsproduktionen, bland annat genom att öka jordmånens kollager och miljöns mångfald, och därigenom öka jordbrukets förmåga att anpassa sig till förändringarna i miljön och samhället.

Juho Rönni, Soilfoods styrelseledamot.

Juho Rönni

Soilfoods styrelseledamot Juho Rönni är utvecklingschef för LeaseGreen Group, som specialiserar sig på energieffektivitet inom stora fastigheter och industrin, samt även den ena av bolagets två grundare. Rönni är även ledamot i styrelserna för bland annat bostadsutvecklingsbolaget Newil & Bau och rekryteringsbolaget aTalent.

Före LeaseGreen arbetade Rönni på bland annat investeringsbanken Goldman Sachs och gruvbolaget Talvivaara. Han innehar kandidatexamen i ledarskap och förvaltning från London School of Economics.

Jori Sahlsten, Soilfoods styrelseledamot.

Jori Sahlsten

Jori Sahlsten anslöt sig 2019 till Soilfood som styrelseledamot. Han har sedan 2016 varit produktionschef för Nestes affärsverksamhet Oljeprodukter och ser i sitt arbete även värdet av lösningar som är förnybara och som uppfyller principerna för cirkulär ekonomi.

Sahlsten betonar att flera olika åtgärder krävs för att stoppa klimatförändringen och nämner återvinning och återanvändning av naturresurser som en av de viktigaste åtgärderna.

Mikko Kuitunen, Soilfoods styrelseledamot.

Mikko Kuitunen

Soilfoods senaste styrelseledamot, Mikko Kuitunen, anslöt sig till styrelsen 2019. Han är verkställande direktör för och grundare av programvaruföretaget Vincit. Kuitunen grundade Vincit som 26-åring och nu sysselsätter företaget drygt 500 personer och har varit börsnoterat sedan 2016. Kuitunen har även investerat sina egna tillgångar i startup- och tillväxtföretag och är dessutom styrelseledamot i några andra företag.

Kuitunen berättar att cirkulär ekonomi, ett bättre arbetsliv och hållbar utveckling är teman som intresserar honom. Till styrelsen för Soilfood medför Kuitunen kompetens inom frågor gällande digitalisering, organisationsstrukturer och ledarskap.