fbpx
Hoppa till sidans innehåll

Av kunderna inom industritjänster bedömer 86 procent att samarbetet med Soilfood främjar genomförandet av målen för affärsverksamheten. – Vi utgår från att våra tjänster ska generera ytterligare intäkter eller besparingar, det vill säga skapa betydande mervärde för kunden. Kundnöjdhetsundersökningen påvisade att vi har lyckats på många fronter, säger Olli Lehtovaara, chef för industritjänster. Dessutom har tjänsternas ekologiska och ansvarsmässiga aspekter fortsatt att öka sin betydelse.

Varje kund som besvarade enkäten som undersöker kundnöjdhet gav betyget 4 eller fulla 5 som helhetsbetyg för verksamheten inom industritjänsterna. Spontant beskrevs Soilfood med orden innovativ, tillförlitlig, tjänstvillig och professionell.

NPS-värdet beskriver sannolikheten för att kunderna rekommenderar oss och det ligger på 55, det vill säga på en utomordentlig nivå. På skalan 1–10 blev vårt medelvärde 8,6.

– Jag tror att en stor bidragande faktor till detta är vår kompetens, i vilken kombineras industrins processkompetens, forskning och utveckling, effektiv logistik samt agronomiskt kunnande, konstaterar verkställande direktör Eljas Jokinen.

Den ekologiska aspekten får större betydelse

Soilfood förädlar högklassiga gödselmedel och jordförbättringsmedel genom att utnyttja biprodukter från fler än 40 aktörer inom industrin. Verksamheten är högklassig, effektiv och transparent.

Tillgänglighet, reaktionshastighet, tjänstvillighet, professionalism och expertis. Bland annat dessa delområden fick lovord av kunderna i undersökningen.

Vid förfrågan om tjänsternas relevans, lyftes den ekologiska aspekten fram i en allt mer betydelsefull ställning.

– Det går att skönja en trend där miljövänlighet, ekologiska aspekter och ansvar ökar i betydelse. Detta är jättefint, för vi har alltid utgått från att våra tjänster samtidigt har de bästa livscykelkostnaderna och är det ekologiskt mest hållbara alternativet. Dessa saker utesluter inte varandra, säger Lehtovaara.

Innovation från ord till handling

Ingen av kunderna bedömde att samarbetet skulle minska i framtiden. Hälften bedömde att samarbetet fortsätter som förut, mer än 40 procent förutsatte att samarbetet skulle utökas ytterligare.

– Vi bedriver forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med våra kunder. Ett gemensamt mål är att identifiera möjligheter och utveckla förädlingen, varvid ännu fler biprodukter fås till lönsam nyttoanvändning och befintliga värden kan ökas, konstaterar Lehtovaara.


Kontakta oss

Olli Lehtovaara

Direktör, industriella tjänster

+358400682571
olli.lehtovaara@soilfood.fi

Eljas Jokinen

Verkställande direktör

+358407031442
eljas.jokinen@soilfood.fi


Läs mer om våra tjänster

Dela

Läs även