fbpx
Hoppa till sidans innehåll

Jag har sagt det till våra kunder från dag ett. Vi grundade Soilfood 2015 för att vi såg ett omfattande behov av förändring – inom materialeffektivitet i industrin och i tillverkning av insatsvaror till jordbruket. Redan från början såg vi att dessa nödvändiga förändringar behöver ske på storskalig, industriell nivå. Vi ville använda en cirkulärekonomisk modell för att skapa en mer hållbar livsmedelsproduktion och minska jordbrukets miljöpåverkan.

Sedan vårt första år har vi räknats som ett av snabbast växande företag inom cirkulär ekonomi. I dag tillhandahåller vi våra tjänster till över 40 industrier i Östersjöområdet, med verksamheter inom skogsindustri, förnybar energi, livsmedelsindustri och processindustri. Våra produkter har använts av hundratals jordbrukare på tiotusentals hektar åkermark.

Tillväxt har inget egenvärde, men den visar att vi har kunnat leva upp till våra kunders förväntningar och leverera exceptionellt värde till dem.

Vårt erbjudande till industrin är en tjänst för att utnyttja dess sidoströmmar. Vi förädlar närings-, fiber-, kalk- och kolhaltiga sidoströmmar till gödning och jordförbättringsmedel, och vi tar ett helhetsansvar för sidoströmmarna – hela vägen från dess uppkomstplats.

Med vår tjänst kan många av de högar och sidoströmmar som tidigare hamnade på deponi, eller minskade förbränningseffektiviteten i industrins värmepannor, i stället användas för att förbättra jordbruket. Sidoströmmarna förädlas till produkter som kan ersätta fossila råvaror, samtidigt som de möjliggör produktion av mer hållbara livsmedel och ökar produktionens självförsörjningsgrad.

Så, varför samarbeta med oss? För många av våra kunder är ekonomin den främsta anledningen. Att vi gör saker och ting på ett pålitligt och säkert sätt är ytterligare en förutsättning för samarbete. I fabriken kan man vara säker på att vi inte påverkar dess operativa verksamhet och att materialet verkligen återvinns.

Vårt löfte till våra kunder är:

  1. Vi lovar att erbjuda den mest kostnadseffektiva återvinningslösningen för sidoströmmar.
  2. Vårt koncept inklusive vår operativa verksamhet är säkert, pålitligt och effektivt.
  3. Vi bedriver inte någon “skenåtervinning” eller förflyttning av massor från en plats till en annan. Vi erbjuder den bästa ekologiska och ekonomiska lösningen – för den industriella aktören, jordbrukaren och miljön.

På Soilfood är vi måna om att träffa våra kunder regelbundet. Det mest glädjande är att höra hur enkel de upplever att vår tjänst är. Många undrar varför ett liknande koncept inte har erbjudits tidigare.

Utan våra kunder vore vi ingenting – och våra kunders förtroende måste vi förtjäna. Vi tror att vägen dit går genom vår värdegrund. Där ligger kärnan i vår verksamhet.

Eljas Jokinen

Verkställande direktör
eljas.jokinen@soilfood.fi
p. +358 40 703 1442


Tjänster för industri

Vi förädlar industriella sidoströmmar på ett sätt som hjälper industriföretag att enkelt och lönsamt möta sina utsläpps- och återvinningsmål. Här används sidoströmmarna som material, inte som bränsle. Det är en äkta cirkulär ekonomi.

Läs mera >>

Dela

Läs även