fbpx
Hoppa till sidans innehåll

När biprodukter, eller sidoflöden, från industrier används som råvara i nya tillverkningsprocesser ställs nya krav på kvalitetskontroller och produktutveckling. På Soilfood utgår vi från att våra cirkulärt tillverkade produkter ska kunna konkurrera på marknadsmässiga villkor och vinna marknadsandelar baserat på pris, kvalitet och effektivitet.

Alla de cirkulära produkter vi tillverkar måste motsvara kundernas förväntningar när det gäller egenskaper och användbarhet. För att uppnå förväntad kvalitet på slutprodukten räcker det inte att kontrollera varje produktparti innan leverans. Vi lägger ned mycket arbete på att säkra kvaliteten i varje steg av tillverkningsprocessen.

Om vi ska kunna ersätta jungfruliga råvaror med återvunnet material snabbt och i stor skala krävs väldefinierade processer och en kvalitetskontroll som fungerar smidigt.

Aino Peltonen
– Kvalitetstänket genomsyrar hela vår verksamhet på Soilfood. Vi får bättre resultat när kvalitetsarbetet är en del av vardagen för alla anställda på Soilfood, sammanfattar Soilfoods kvalitetschef Aino Peltonen.

– Återvunna råvaror kräver mer arbete och större kunskap från tillverkaren, säger Soilfoods kvalitetschef Aino Peltonen. Hos oss sträcker sig kvalitetsarbetet över hela kedjan, från råvaruleverantörerna, entreprenörer och partners, till vårt eget arbete. Hög och jämn produktkvalitet är en förutsättning för att kunderna ska lita på våra produkter.

Alla sidoströmmar passar inte som råvaror till Soilfoods produkter. Vi har ägnat många år åt att utvärdera potentialen hos olika typer av sidoströmmar och det är ett arbete som pågår kontinuerligt.

Eget ansvar för kvaliteten

Aino Peltonen påminner om att Soilfood varit en del av livsmedelskedjan under hela företagets existens, och därmed rapporterar om sin verksamhet till alla relevanta myndigheter.

– Vi som verkar cirkulärt kan falla under flera olika överlappande regelverk, men det förekommer också att det finns luckor mellan olika lagar och regler, eftersom de är utformade för traditionell tillverkning där enbart jungfruliga råvaror används.

När lagar och regler inte hinner hålla jämna steg med utvecklingen av cirkulär produktion är det extra viktigt att vi som producenter tar ett eget ansvar. Därför är våra kvalitetskontroller ibland mer omfattande än vad man egentligen kräver av oss, men för oss är det ju också ett sätt att säkra produkternas egenskaper och den nytta de ger våra kunder.

Dela

Läs även