fbpx
Hoppa till sidans innehåll

Har du någonsin arrenderat åkrar som inte varit i så bra skick? Eller saknar ditt arrendeavtal skrivningar om vem som ansvarar för marken skötsel och förbättrande åtgärder? Du är inte ensam.

Ungefär 40 procent av Sveriges jordbruksmark brukas på arrende. Hyreskontraktens längd, innehåll och prisnivå varierar mycket. Vissa kontrakt kan vara väldigt detaljerade när det gäller skötseln, medan andra endast anger antalet hektar och hur mycket arrendatorn ska betala varje år. I sämsta fall leder det till att skicket på den arrenderade marken försämras under arrendetiden.

– Det är viktigt att ett arrendeavtal reglerar hur marken ska skötas och vem som ansvarar och betalar för vad, säger Ola Hertz, produktions- och försäljningschef för lantbruksprodukter på Soilfood. Den jordbruksmark vi har i landet måste skötas väl för att även fortsatt vara bördig och för att jordbruket ska kunna möta effekterna av klimatförändringarna.

Åkermarken bör skötas väl även vid korta arrenden

Alla jordbrukare är bekanta med vikten av dränering och vad som kan åstadkommas med hjälp av rätt växtföljd, djuprotade växter och jordförbättringsprodukter, men när det gäller korta arrenden kan ansvaret för denna typ av åtgärder falla mellan stolarna.

– Det är kanske inte värt det för arrendatorn att dika ur, dränera eller använda jordförbättringsfiber om han eller hon bara ska bruka marken något enstaka år, säger Ola.

– Då måste markägaren ta ansvar om inte åkrarnas tillstånd ska försämras över tid. Det som alltid lönar sig, även vid korttidsarrenden, är att kalka åkrar med dåligt pH-värde. Med snabbverkande kalk märks skillnad redan på nästa skörd.

Besittningsrätten ger goda förutsättningar, men det finns undantag

I Sverige får arrendatorn besittningsrätt så fort det gäller mer än ett sidoarrende på mer än ett år. Tanken är just att marken ska skötas väl för långsiktigt god bördighet. Men det finns undantag från besittningsrätten och det är också möjligt att avtala bort arrendatorns rätt till förlängning redan när avtalet skrivs. I dessa fall är det särskilt viktigt att reglera på vilket sätt marken ska skötas.

– Vill markägaren göra undantag från besittningsrätten måste det vara tydligt i avtalet vem som ska svara för de olika åtgärder som krävs för att förbättra eller hålla marken bördig och i gott skick säger Ola.

– Sen behöver det inte alltid ta lång tid att få ordning på fälten. På bara några år kan åkermark gå från ganska dåligt, till i alla fall ett tillfredställande skick. Det lönar sig alltså ofta att göra en renovering av åkrar som är i lite sämre skicka, även om man bara tänkt sig att arrendera marken några år.

Soilfoods tips för arrenderade åkrar

  • God avrinning är ger bra förutsättningar för övriga åtgärder, så börja med dikning och dränering där det behövs.
  • Börja med de åkrar där det går att förbättra avkastningen till låg kostnad.
  • Även på de kortaste arrendena lönar det sig att kalka. Snabbverkande kalk ger bättre skörd redan följande säsong. Använder du Effektkalk får du fosfortillskott på köpet.
  • Vid längre arrenden lönar det sig att satsa på rätt växtföljd och jordförbättringsväxter.
  • Om det är aktuellt att använda jordförbättringsfibrer så använd dem tidigt under arrendeperioden så får du mest nytta av den effekt de ger.

Dela

Läs även