fbpx
Hoppa till sidans innehåll

När vi jämför olika sorters jordbrukskalk pratas det ofta om korningheten, hur snabbverkande kalken är och hur stor neutraliserande förmåga den har som vi diskuterar. Men vad innebär de olika egenskaperna i praktiken – och hur ska du tänka när du väljer kalkprodukt? 

Soilfoods produktions- och försäljningschef för lantbruksprodukter, Ola Hertz har både praktisk och teoretisk kunskap om hur åkermark kan förbättras. Idag berättar han om effekten av kalkning. 

Varför ska åkermark kalkas? 

– Med hjälp av kalkning kan vi höja fältets pH till en lagom nivå. Vad som är ett lagom pH beror på jordarten och mullhalten. I Jordbruksverkets rekommendationer varierar mål-pH från 5,2 för mullrika sand- och mojordar till 6,5 för styv lerjord med låg mullhalt. 

– Rätt pH gör att näringsämnena i jorden löser sig bättre och då blir de möjliga för grödorna att ta upp. Kväve är till exempel mest tillgängligt när pH-värdet ligger på 5,8–7,5. Kalkning förbättrar därför växternas kväveupptag. Ett högre pH underlättar också växtlighetens forsforupptag, säger Ola, och påminner om att Effektkalk innehåller generöst med fosfor som kommer på köpet med kalken. 

Hur påverkar kalkens struktur dess effektivitet? 

– Kalkens kornstorlek påverkar hur effektivt den neutraliserar sur jord. Effektkalk är mycket finkorning och därför är den väldigt effektiv. Flera faktorer påverkar hur snabb effekt du får av kalkning. Jordens fuktighetsinnehåll är en faktor, men finfördelad kalk ger betydligt snabbare effekt än grövre produkter. 

– Det finns ett direkt samband mellan finkorningheten hos kalken och hur snabbt den verkar. 

Påverkar kalkens finkorninghet kostnaden? 

– När du använder finkorning kalk behövs inte lika stor mängd kalk som annars. Det påverkar så klart kostnaden. Likaså, om du vill se snabb avkastning i form av ökad skörd redan nästa gång, då är en finkorning kalk ett bättre val. 

Vad försurar åkrarna? 

– Sverige har till största delen naturligt sur jord och mycket av vår jordbruksmark är sur. Kvävegödsling, växtskyddsmedel och jordbearbetning försurar redan låga pH-fält ytterligare. Åkrarna behöver därför kalkas regelbundet, ungefär vart 3–5 år. 

En god investering 

Att kalka ett av de sätt som du som jordbrukare kan arbeta med jordförbättring. Kalkning är ett effektivt och ekonomiskt sätt att ta hand jorden, så att jorden sedan kan ta hand om oss. 

Dela

Läs även