fbpx
Hoppa till sidans innehåll

Kotkamills Oy:s pappers- och kartongfabrikers fiberhaltiga sidoströmmar förädlas till högklassiga produkter för jordbruket. – Återvinning som jordförbättringsfiber är ett kostnadseffektivt och miljösmart sätt att hantera sidoströmmar, säger miljöchef Jani Heiskanen.

Vid Kotkamills Oy:s pappers- och kartongfabrik utvecklas verksamheten kontinuerligt i en resurssmartare riktning som belastar miljön så lite som möjligt. Hantering av miljöverkningar, miljövänliga produkter och förebyggande av klimatförändringen är frågor som styr verksamheten.

Målen i miljöchef Jani Heiskanens arbete är mycket konkreta. Hans uppgift är bland annat att effektivisera återvinningen av avfall och utnyttjandet av sidoströmmar.

– Det avfall och de sidoströmmar som uppstår i olika processfaser i fabrikerna i Kotka strävar vi efter att utnyttja effektivt och på bästa möjliga sätt. Man har även arbetat för att minska sidoströmmar som är svåra att utnyttja, berättar Heiskanen.

“Återvinning som jordförbättringsmedel är ett kostnadseffektivt och smart sätt att utnyttja en fiberhaltig sidoström.”

JANI HEISKANEN, KOTKAMILLS OY

Utnyttjande av sidoströmmar har kommit långt

Återvinningsprocenten uppgick 2018 till 96 procent. Merparten av avfallet och sidoströmmarna som uppstår består av bark, som används som energi. Reningsanläggningens fiberhaltiga sidoström utnyttjas i jordförbättring.

– Återvinning som jordförbättringsmedel är ett kostnadseffektivt och smart sätt att utnyttja en fiberhaltig sidoström som uppstår i kartong- och pappersfabrikens vattenreningsanläggning. I själva verket kunde man gällande den här sidoströmmen till och med prata om en biprodukt, konstaterar Heiskanen.

Han tillägger att utnyttjandet av sidoströmmen som jordförbättringsmedel även har en imagemässig fördel. Kotkamills Oy strävar för sin del efter att bromsa klimatförändringen genom att leta efter alternativa lösningar. Förädling av sidoströmmar till jordförbättringsfibrer återvinner inte bara näringsämnen, utan binder även kol i åkrarna.

I samarbete med Soilfood lyckades man 2019 binda 4 858 ton kol tillbaka i jorden och uppnå totalt 6 905 CO2-ekv. I samarbetet minskades åkrarnas utsköljning av näringsämnen på totalt 929 hektar.

Hög torrsubstanshalt som gemensamt mål

Kotkamills Oy och Soilfood har redan ett flerårigt samarbete bakom sig. På en årsnivå avgår i genomsnitt två fullastade lastbilar per dag från fabriksområdet i Kotka. Heiskanen säger att den operativa verksamheten fungerar bra: varorna rör sig som utlovat och kontakten är aktiv.

– För oss har det varit riktigt fint att Soilfood även vill utveckla vår process. Det gemensamma målet är att öka torrsubstanshalten i slammet. För oss innebär det en process som fungerar bättre och kostnadsbesparingar, för Soilfood allt effektivare jordförbättringsfibrer, berättar Heiskanen.


  • Skogsindustriprodukter sedan 1872.
  • Kotkamills Oy grundades 2010.
  • Företaget är specialiserat på tillverkning av konsumentförpackningskartonger, laminatpapper och träprodukter.
  • Kotkamills Oy:s fabriksintegratör ligger i Kotka.
  • 500 anställda.
  • Kotkamills omsättning uppgick 2019 till 343 miljoner euro.
  • Mer än 90 procent av leveranserna exporteras utomlands.Dela

Läs även