fbpx
Hoppa till sidans innehåll

Jari och Merja Ilvessaaris gård i Kurikka, med 200 mjölkkor och 3 robotar, skickar iväg 2,1 miljoner liter mjölk till mejeriet varje år. Företagarparet har investerat mycket i mjölkproduktion: ladugården från 2003 har byggts till två gånger, och åkerarealen har utökats i snabb takt. Nu har paret 260 hektar egen åkermark och 84 hektar arrenderad mark. I och med att åkerarealen hela tiden vuxit finns det praktiskt taget hela tiden åkermark att förbättra. Att kalkning, och särskilt Soilfoods Effektkalk, ger snabb verkan är A och O för återuppbyggnad av mineraljordar och torvmark.

– Hos oss stöder produktionen från åker djurhållningen. Om korna inte äter tillräckligt, eller tillräckligt bra, blir det ingen mjölk, säger Jari Ilvessaari. I fråga om foderproduktionen är Ilvessaaris nästan självförsörjande – de köper enbart ryps och helfoder utifrån.

– Odlingen är effektiv och har vi försökt hålla kretsloppet enkelt, säger Jari.

Omkring 170–180 hektar är vall och på resten odlas spannmål, till stor del en blandning av korn och havre. Det finns massvis med jobb, och Jari Ilvessaari själv jobbar huvudsakligen i ladugården. Såväl praktiskt arbete som tankearbete behövs hela tiden när man har så många djur. Gården har fyra anställda: parets egna söner samt en utomstående anställd i ladugården, en annan i åkerarbetet.

Jari har varit nöjd med Soilfoods Effektkalk, genom en hyfsat lätt användningsmetod får åkrarna växtkraft. – Jag får enkelt ordning på åkrarna utan större bekymmer, säger Ilvessaari.

ilvessaaren tila

Soilfoods Effektkalk en faktor för effektiv odling

Ilvessaaris odlingsmarker består huvudsakligen av mineraljordar, fin mo. Dessutom odlar Ilvessaari cirka 12 hektar av en tidigare torvtäkt, Vasikkaneva. Där är marken fin mo, bitvis rentav lera. pH-värdet var omkring 5 innan kalkningen. På sådan mark ger Soilfoods Effekt en särskilt bra start eftersom preparatet också innehåller fosfor.

– Utan kalkning skulle det inte växa alls i tidigare torvtäkter, säger Jari Ilvessaari och konstaterar att samma odlingseffekt fås på alla lite magrare marker som annars undantagits odling. Efter den första kalkningen ser Ilvessaari till att grundkalka vart femte år.

– Åkerskiften som arrenderats ut länge länge kan ha stått okalkade i upp till 30 år. När Soilfoods Effektkalk spridits på vall som ska brytas visar sig effekten direkt i kommande års skörd. Förbättringen i bördigheten kan skönjas med blotta ögat efter kalkningen, säger Ilvessaari.

“Åkerskiften som utarrenderats länge kan ha stått okalkade i upp till 30 år. När Soilfoods Effektkalk spridits på vall som ska brytas visar sig effekten direkt i följande års skörd. Förbättringen i bördigheten kan skönjas med blotta ögat efter kalkningen.”

Soilfood levererar 4–8 lastbilslass Effektkalk per år till gården. I regel sprids kalken om hösten på vall som ska brytas, vilket ger bäst effekt av snabbverkande kalk.

Skördenivåerna har varit goda på gården, exempelvis gav vallarna senast en skörd på 10 ton torrsubstans per hektar. Spannmålen har gett fyra ton per hektar i skörd och säd behövs för gårdens växtföljd samt halmen till lösdriftsstallet.

Fin, kalciumrik kalk med fosfor. Den snabbverkande neutraliserande förmågan är hög (> 40 %). Eftersom produkten är en del i en cirkulär ekonomi kan du verkligen känna dig trygg med att du gjort ett bra val.

Produkten innehåller fosfor, vilket bör beaktas vid val av gödningsmedel. Givan varierar mellan 2 – 8 ton per hektar, beroende på jordtyp, markkvalitet, mål pH och fosforvärden. Produkten är mycket effektiv och mängden som krävs betydligt lägre än normalt.

Effektkalk från Soilfood är mycket väl lämpad för fält med lågt pH och låg fosforhalt i jorden. Den snabbverkande effekten gör att pH stiger redan inför nästa växtsäsong. Att underhållskalka är också en lämplig insats för åkern.

Dela

Läs även