fbpx
Hoppa till sidans innehåll

Att kalka åkrarna under vintern, när marken frusit, är egentligen idealiskt, eftersom vi då inte riskerar att köra sönder marken eller skada övervintrande grödor. Att jorden håller rätt pH-värde är som bekant avgörande för en god skörd. Genom att sprida snabbverkande kalk under vintern kan du förbättra förutsättningarna för god avkastning redan kommande säsong.

Vilka åkrar passar för vinterkalkning?

Vinterkalkning passar bäst för åkrar som inte sluttar för mycket eller som har stora höjdskillnader, så att kalken riskerar föras bort av smältvatten. Åkrar som tenderar att svämma över är inte heller lämpliga, men i övrigt kan de allra flesta åkrar kalkas på vintern. Med kalkning ger du jorden rätt pH-värde och skapar förutsättningar för bra näringsupptag och en god skörd.

”Nu är det dags att sätta sig ner och fundera över den kommande säsongen och kanske testa på något nytt och ekonomiskt sett mer lönsamt. Med Soilfoods kalkprodukter kan spridningsmängden rentav bli hälften mot det vanliga!”

Rätt tidpunkt för vinterkalkning

Bästa tidpunkten för vinterkalkning är när tjälen gått i marken men när det är barmark eller bara ett tunnare snötäcke så att det går att få en bra och jämn spridning av kalken. Det gäller alltså att passa på när väderförhållandena är de rätta. Planera kalkningen och lägg din beställning i tid så är du väl förberedd.

Rätt kalkprodukt för vinterkalkning

Som bekant finns både kalkprodukter som verkar på lång sikt och de som ger en mer omedelbar effekt. Vill du förbättra avkastningen från dina åkrar redan kommande säsong kan du nu i vinter kalka med en finkornig, snabbverkande kalk, som Soilfoods Effektkalk.

Jämför också, vilka andra ämnen som kalken innehåller. Kalk med för hög magnesiumhalt försämrar till exempel markstrukturen i lerjordar. Välj hellre fosforhaltig kalk som gör att behovet av gödsling minskar. Fosfor som är bunden till kalk lakas dessutom inte ut lika lätt, utan kommer grödorna till godo i större utsträckning.

Minska kostnaden per hektar genom att välja rätt kalkprodukt

Den bästa utgångspunkten för att välja rätt produkt är analys av ett tillräckligt representativt jordprov.

När du vet jordens pH-värde kan du börja jämföra hur mycket du behöver tillföra av olika kalksorter för att uppnå önskat pH-värde. Riktlinjer hittar du på Jordbruksverkets hemsida: https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtnaring/kalkning.

Räkna ut kostnaden per hektar, dels för kalken och dels för minskat gödselbehov. Om du använder en mer effektiv kalk kanske du bara behöver använda halva mängden mot vad du är van vid!

Vinterkalkning – sammanfattning

  1. Välj kalk efter åkerns behov: analys av ett jordprov är den bästa utgångspunkten
  2. Jämför kostnaden per hektar. Olika produkter kräver olika mängd för att uppnå avsedd effekt.
  3. Kontrollera vilka näringsämnen kalken innehåller. Fosfor bunden till kalk är särskilt fördelaktig då den inte lakas ur.
  4. Välj rätt tidpunkt för spridning. Tjälen ska ha gått i marken, men det får gärna vara barmark. Lägg din beställning i tid så att du är förberedd när förutsättningarna är rätt.

Kontakta mig för en offert

Ola Hertz

Produktions- och försäljningschef för lantbruksprodukter

+46 706 874 007
ola.hertz@soilfood.se

Dela

Läs även